11. Přednáška - Právo v archeologii

15. listopad 2010 | 11.58 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie

Památkový zákona 20/87Sb. O státní památkové péči

Varhaník Jiří- k problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče...(několik článků), šéfinspektor památkové péče

Krušinová Lenka- Archeologie v současných právních předpisech......

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 146x

10. Přednáška - Řemesla a řemeslníci

15. listopad 2010 | 11.56 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie

Řemesla a řemeslníci

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 896x

9. Přednáška - Archeologické výzkumy měst

15. listopad 2010 | 11.55 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie

Archeologický výzkum středověkých měst na území České republiky

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 269x

8. Přednáška - Kláštery

15. listopad 2010 | 11.53 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie

6) Středověké kláštery

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 185x

7. Přednáška - Středověká města

15. listopad 2010 | 11.52 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie

5) Středověká města

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 446x

6. Přednáška - Vesnice

15. listopad 2010 | 11.51 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie

4) Středověká vesnice

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 597x

5. Přednáška - Dvorce

15. listopad 2010 | 11.50 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 110x

4. Přednáška - Tvrze

15. listopad 2010 | 11.48 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 159x

3. Přednáška - hrady

15. listopad 2010 | 11.47 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie

Typu sídel a sídlišť v období vrcholného středověku

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 164x

2. přednáška - kolonizace, trojpolní systém

15. listopad 2010 | 11.46 | rubrika: Úvod do ar. II. | autor: lucie
žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 1.295x