Renesance

29. prosinec 2010 | 17.20 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

Renesance


7A – Charakteristika renesanční kultury, význam pojmů renesance, humanismus, osobnost

Renesance

- zrušila transcendentní úběžník, autoritu položila zpět na zem, racionální interpretace světa, racio zaujalo místo boha


- původ slova renesance

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 494x

Románský sloh

29. prosinec 2010 | 17.11 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

ROMÁNSKÝ SLOH

Vzniká na území bývalé západořímské říše.
Evropa zahlcena křesťanstvím.

Konec 11. – počátek 13. stol.

Název odvozen od Roma = Řím, protože jako vzor, po technické stránce slouží římské stavby. Středisky byly země

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.5 (2x) | přečteno: 114x

Gotika

29. prosinec 2010 | 17.11 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

GOTIKA

Vzniká jako výsledek technického vývoje. Nacházíme se ve středověku, nad rozumem a poznáním stojí církev. Obyčejný člověk se cítí bezvýznamný. Gotická katedrála vystihuje duši doby.

Počátky v 12. století v Normandii a Ile-de-France. Z Francie

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 82x

Renesance

29. prosinec 2010 | 17.11 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

RENESANCE

Je universální umělecký sloh v Evropě v 15. – 16. století. Slovo renesance má italský původ (znovuzrození, znovuobjevení).
Hlavním rysem je nahrazení ducha člověkem. Obnovení antické vzdělanosti. Důvěra v lidské myšlení, svobodu jedince a

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 141x

Baroko a rokoko

29. prosinec 2010 | 17.11 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

BAROKO A ROKOKO

Je posledním universálním slohem v Evropě. Vzniká v době, nepokojů v katolické církvi. Ta soupeří s protestanty. Roku 1540 vzniká Tovaryšstvo Ježíšovo – známí jako jezuité. Aby se podíleli na rekatolizaci. Jejich působení je vnímáno rozporuplně. Byli-li pro

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 137x

Klasicismus a empír

29. prosinec 2010 | 17.11 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

KLASICISMUS A EMPÍR

Z lať. classicus = vynikající vzorový. Universální umělecký sloh v Evropě v 17. a 18. století. Napodoboval formy antického umění. Vyznačoval se pevnými estetickými pravidly a normami podle klasického vzoru. Kázeň a střídmost, symetrie, strohost.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 145x

Realismus

29. prosinec 2010 | 17.11 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

REALISMUS

Z lať. Realis = skutečný.

Realismus jako vědomý směr vzniká ve Francii (2. pol. 19. století)

Kdy Gustave Courbet, který tak pojmenoval svou výstavu, když nebyla vystavena na světové výstavě v Paříži – pronajal si proto provokativně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 71x

Impresionalismus

29. prosinec 2010 | 17.10 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

IMPRESIONALISMUS

Umělecký směr v Evropě (hlavně Francii) 2. poloviny 19. stol. Navazuje na romantismus a hlavně na realismus a doplňuje je o snahu zachytit prchavý vjem, okamžik (odlesk světla na hladině, mlhu, bití vln o útesy...).

Název impresionismus

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1.67 (3x) | přečteno: 786x

Secese

29. prosinec 2010 | 17.10 | rubrika: Dějiny umění | autor: mistr-bucket

SECESE

Secese je poslední univerzální, výtvarný, mezinárodní sloh. Pronikl do všech oblastí moderního života.

Název secese (odloučení, odštěpení) vznikl pro označení protestního hnutí moderních umělců, usilujících o netradičnost. Oproštění se od starých,

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 81x