Archiv všech článků blogu

září 2011

- Pár typů na výlet

červenec 2011

- Netolice: Studenti odhalují tajemství středověku
- Egyptské mumie 5.5.-30.9.2011
- Výzkum Bechyně

červen 2011

- Pohřebiště z 12.století (23.6. 2011)
- Karel IV. (2. července 2011)
- Alchymie rudolfísnké doby (2.7.2011)
- Středověká a novověká Praha (2.7.2011)
- Středověká Praha (2. července 2011)
- Praha v pravěku (2. července 2011)
- Rok růže (leden-září 2011)
- Gabreta / Bavorsko (duben 2011)
- Bechyně (červen 2011)
- Výzkum v Lysé nad Labem (květen 2011)
- Praha Podbaba (duben 2011)
- Praha, tunel Blanka (leden 2011)
- Poklady doby bronzové
- Archeologická expozice kamenné industrie
- Pravěké dějiny Čech, Moravy a Slovenska
- Antropologická expozice
- Staré pověsti české
- Poklady Moravy
- Sbírka odkazů Járy Cimrmana
- Archeologická výstava Prahy 13
- Nedestruktivní metody archeologického výzkumu
- Právo a smluvní archeologie
- Harrisova metoda, Harrisův diagram
- Kuna, M.: Nedestruktivní archeologie
- První přednáška
- Druhá přednáška
- Třetí přednáška
- Čtvrtá přednáška
- Pátá přednáška
- První a druhá přednáška
- Třetí přednáška
- První přednáška - 24.2. 2011
- Druhá přednáška - 3.3. 2011
- Třetí přednáška - 10.3. 2011
- Čtvrtá přednáška - 24.3. 2011
- Pátá přednáška 31. 3. 2011
- Šestá a sedmá přednáška 7. a 14.4. 2011
- Osmá přednáška - 21.4. 2011
- Devátá přednáška 28. 4.
- Desátá přednáška 5.5.2011
- Jedenáctá přednáška - 12.5. 2011
- Skýbová, A.: Listy bílé paní Rožmberské
- Burian, J. Zánik antiky
- Češka, J.: Zánik antického světa
- Keller, H.: Otoni
- Duby, G.: Neděle u Bouvines 27. červenec 1214
- Kieckhefer. R.: Magie ve středověku
- Contamine, P.: Válka ve středověku
- James, E.: Frankové
- Pylová analýza
- Egyptské mumie (květen-září 2011)
- Heers, J.: Svátky bláznů a karnevaly
- Le Goff,J.: Tělo ve středověké kultuře
- Le Goff, J.: Středověký člověk a jeho svět
- Le Goff, J.: Peníze a život
- Bobková,L.: Ustavení Koruny královtsví českého
- Duby, G.: Rytíř, žena a kněz
- Le Goff, J.: Intelektuálové ve středověku
- Čornej, P.: Lipanská křižovatka
- Beranová, M.: Slované
- Burian, J.: Římské impérium
- Třeštík, D.: Mýty kmene Čechů
- Po stopách prvních Přemyslovců
- Borkovský, I.: Pražský hrad
- Duby, G.: Rok tisíc
- Lutovský, M.: Sámova říše
- Třeštík, D.: Vznik Velké Moravy
- Co vše se dá zjistit z lidských ostatků

květen 2011

- Video
- Ukrytá minulost je dobře vidět z výšky
- 11. Přednáška
- 10. Přednáška
- 9. Přednáška
- Referát - Intelektuálové ve středověku
- Referát - Stoletá válka
- 8. Přednáška
- 7. Přednáška
- 6. Přednáška
- 5. Přednáška
- 4. Přednáška
- 3. Přednáška
- Prezentace na enviro
- Egypt (květen - září 2011)
- 1. referát na středověk II.
- Jedenáctá přednáška- 11.5.2011
- Devátá přednáška- 20.4.2011
- Osmá přednáška- 13.4.2011
- 2. Přednáška
- Archeologický výzkum na stavbě tunelu Blanka
- 4.část
- 3.část
- 2.část
- 1.část
- 1. Přednáška
- Lysá nad Labem
- Archeologické rozhledy

duben 2011

- Muzeum v Roudnici
- 1+kk neandrtálců
- Nález tisíc let starého kamene na mletí obilí
- Výzkum v Praze - Podbabě
- Počátecké náměstí odhalilo tajemství
- Výzkum v Praze
- Poslední australopiték lidský předek?
- Römermuseum Kastell Boiotro (duben 2011)
- Časopis IANSA
- Archeologové na Petrově (Brno)
- Objevení hrobu vampýra
- Sedmá přednáška - 6.4.2011
- Archeobotanika III.
- Archeobotanika II.-Pylová analýza
- Archeobotanika
- 4.4.2011
- 28.3.2011
- 21.3.2011
- 14.3.2011
- 7.3.2011
- 21.2.2011
- Šestá přednáška-30.3.2011
- Pátá přednáška- 23.3.2011

březen 2011

- 22.-25.června 2011
- 16.11. 2011
- Hradiště Šárka
- Kolébka lidstva se stěhuje na jih
- První Evropané žili bez ohně
- Kamenné nástroje mohly formovat lidskou ruku
- Čtvrtá přednáška- 16.3.2011
- Povinná literatura
- Šestá přednáška
- Přednáška 14. 1.
- Přednáška 7.1.
- Přednáška 17.12.
- Přednáška 10. 12.
- Přednáška 3.12.
- Přednáška 26.11.
- Přednáška 19.11.
- Přednáška 12. 11.
- Přednáška 5.11.
- Přednáška 22.10.
- Přednáška 15.10.
- Přednáška 15.10.
- Přednáška 8.10.
- Přednáška 8.10.
- Přednáška 5.1.
- Přednáška 1.12.
- Přednáška 24.11.
- Přednáška 10.11.
- Přednáška 3.11.
- Přednáška 20.10.
- Přednáška 6.10.
- Přednáška 29.9
- Desátá přednáška
- Devátá přednáška
- Osmá přednáška
- Sedmá přednáška
- Šestá přednáška
- Pátá přednáška
- Čtvrtá přednáška
- Třetí přednáška
- Druhá přednáška
- První přednáška
- Patnáctá přednáška
- Čtrnáctá přednáška
- Třináctá přednáška
- Dvanáctá přednáška
- Jedenáctá přednáška
- Desátá přednáška
- Devátá přednáška
- Osmá přednáška
- Sedmá přednáška
- Šestá přednáška
- Pátá přednáška
- Čtvrtá přednáška
- Třetí přednáška
- Druhá přednáška
- První přednáška
- V pravěké kuchyni našli 12 tisíc let staré ostatky
- Jezero Schwanzerberg
- Ledový muž Ötzi
- Ötzi odhalil po 5300 letech znovu svou tvář

leden 2011

- Ondřej Chvojka
- Žena z německého močálu: svědek drsné doby železné
- Gojda, John: Družicová archeologie v průzkumu Čech
- Skupina Mistra Bucketa
- Těžba stříbra
- ARCHEOLOGOVÉ
- Říše / kmeny
- Devátá přednáška
- Francká říše
- Archeoples
- Český stát - fotky
- Anglie
- Plakát na měsíc leden
- Sborník na památku J. Fridricha
- Krajinou pěstních klínů
- Štrasburské dohody
- Verdunská smlouva
- Hidžra
- Edikt milánský
- Velké schizma
- Zlatá bula sicilská
- Sicilské nešpory
- Bronz v Čechách
- Virtuální přednáška
- Virtuální přednáška
- Virtuální přednáška
- Virtuální přednáška
- Archeologie a její metody
- Paleolit v Čechách
- Levalloiská technika
- Pes v neolitu
- Pohřební ritus
- Neolit v Čechách
- Eneolit v Čechách
- Nález zubu

prosinec 2010

- Dlouhé zotavení po největším vymírání
- Skalní malby v Austrálii
- Multimediální aplikace "Keltové"
- Tycho de Brahe
- Renesance
- Románský sloh
- Gotika
- Renesance
- Baroko a rokoko
- Klasicismus a empír
- Realismus
- Impresionalismus
- Secese
- Velkomoravská říše
- Nález neandrtálce ve Španělsku
- Bitva u Adrianopole
- Mapy
- Obrázky
- Fotky
- Fotky
- Fotky
- Vyhladil neandrtálce sopečný výbuch?
- Kdo je můj předek?
- 1.10.
- Fanerozoikum
- Kenozoikum
- Mezozoikum
- Paleozoikum
- Tábor (prosinec 2010)
- Objevení Australopithéka
- Neolitický pohřební ritus v Čechách
- Bitva u Adrianopole (9.srpen 378)
- Archeosněhulák
- Rozmach arabské říše
- Pád římského impéria
- Německá říše / Východofrancká říše
- Letecká archeologie
- Po stopách hradů a tvrzí
- Seriál zvony a zvonaři
- Svaté Irsko
- Francká říše
- Španělsko
- Pasování 2010
- Praxe (srpen 2010)
- Tábor - (březen 2010)
- Skandinávské státy
- Byzantská říše

listopad 2010

- Mohyly na území JČ
- 7. Neolit
- 6. Mezolit
- 5. Pozdní paleolit
- 4. Mladý paleolit
- 3. Starý Paleolit
- Stěhování národů
- Západořímská říše
- 2. Přírodní prostřední pravěku
- 1. úvod, suroviny v pravěku
- Druhá / třetí přednáška
- Osmá přednáška
- Přednáška (26.11.)
- Jak zemřel Ötzi
- Archeologické otazníky
- Moravský Stonehennge
- Pivo v době bronzové
- Průmyslový areál
- Neurochirurgický zákrok
- Nejbohatší pohřební místa
- Starověký počítač
- Nečekané objevy
- Pravěcí zubaři
- Objev byzantského paláce
- Tajemné hrobky nad Tanvaldem
- 6 největších archeo objevů
- Na čem stojí Karlův most
- Velikonoční ostrovy
- Archeologie od A do Ž
- Tajemné menhiry
- Archeologie Pražského hradu
- Nejstarší oheň
- Archeologie od A do Z
- První masožraví lovci
- Kosti promlouvají
- Hispánie - fota
- Kulturní zařazení
- 10.11. - Panther Club
- Osmá přednáška
- Sedmá přednáška
- Pátá přednáška
- Čtvrtá přednáška
- Třetí přednáška
- Druhá přednáška
- První přednáška
- Islám
- Křižácká tažení
- Barbarské státy
- Náboženství doby halštatské
- Čechy a podunajské provincie
- Výběr patronů
- Chrámy
- Referát doba římská a stěhování národů
- Referát doba železná
- Šestá přednáška
- Čtvrtá přednáška
- Třetí přednáška
- Druhá přednáška
- První přednáška
- První přednáška
- Druhá přednáška
- Maltská konvence
- Zákonné normy pro provádění archeo výzkumů
- Povolení k provádění archeologického výzkumu
- Starý a střední paleolit
- Křížová výprava dětí
- Význam křížových tažení
- Osmá křížová výprava
- Sedmá křížová výprava
- Šestá křížová výprava
- Pátá křížová výprava
- Čtvrtá křížová výprava
- Třetí křížová výprava
- Moje naskenované poznámky
- Literatura
- Druhá křížová výprava
- Křížové výpravy - obecně
- První křížová výprava
- 11. Přednáška - Numismatika
- 10. Přednáška - Epigrafika
- 9. Přednáška - Heraldika
- 8. Přednáška - Sfragistika
- 7. Přednáška - Kodikologie
- 6. Přednáška - Vývoj diplomatického materiálu
- 4. Přednáška - Metrologie
- 3. Přednáška - Genealogie
- 2. Přednáška - Chronologie
- 1. Přednáška - Paleografie
- Pohřební ritus
- Pohřební ritus
- Sídliště
- Základní události doby římské
- Obecný přehlde, periodizace
- 11. Přednáška - Právo v archeologii
- 10. Přednáška - Řemesla a řemeslníci
- 9. Přednáška - Archeologické výzkumy měst
- 8. Přednáška - Kláštery
- 7. Přednáška - Středověká města
- 6. Přednáška - Vesnice
- 5. Přednáška - Dvorce
- 4. Přednáška - Tvrze
- 3. Přednáška - hrady
- 2. přednáška - kolonizace, trojpolní systém
- 1. Přednáška - definice a periodizace
- Bitva u Tours / Poitiers (732)
- Butva u Jarmúku (636)
- Bitva u Wogastisburgu (631)
- Bitva u Soissons (486)
- Bitva u Adrianopole (378)
- Bitva u Milvijského mostu (312)
- Bitva na Katalaunských polích (451)
- Římská říše
- Letopočty
- Vznik a vzestup Kastílie do sloučení s Leonem 1230
- Karolinská renesance
- Některá data na středověk

říjen 2010

- Tříšov (říjen 2010)

prosinec 2009

- Třísov (prosinec 2009)