Právo a smluvní archeologie

21. červen 2011 | 11.48 | rubrika: Archeo dokumenty | autor: mistr-bucket

PRÁVO A SMLUVNÍ ARCHEOLOGIE

 Právní úprava provádění archeologických výzkumů je zakotvena vetřetí části zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 72x

Kulturní zařazení

22. listopad 2010 | 20.22 | rubrika: Archeo dokumenty | autor: lucie

KULTURNÍ ZAŘAZENÍ

- tabulka zobrazuje kultury a jejich časově zářazení

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 119x

Maltská konvence

15. listopad 2010 | 22.03 | rubrika: Archeo dokumenty | autor: lucie

znění platné od 1.6.2002

Úmluva o ochraně architektonického dědictví

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 100x

Zákonné normy pro provádění archeo výzkumů

15. listopad 2010 | 22.03 | rubrika: Archeo dokumenty | autor: lucie

ZÁKONNÉ NORMY PRO PROVÁDĚNÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
(úplné znění zákonů viz Sbírka zákonů ČR)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(zákon č. 425/1990 Sb., zákon č.242/1992 Sb., zákon č. 361/1999 Sb., zákon

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 98x

Povolení k provádění archeologického výzkumu

15. listopad 2010 | 22.01 | rubrika: Archeo dokumenty | autor: lucie

Povolení k provádění archeologických výzkumů a uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti státního příslušníka jiného členského státu Evropské unie než České republiky

žádné komentáře | přidat komentář | přečteno: 117x