Osmá přednáška

22. listopad 2010 | 19.58 | | autor: lucie

ZÁPADNÍ EVROPA

- okrajová část doby bronzové

BRITSKÉ OSTROVY

- ložiska mědi a cínu

- ve starší době bronzové prokázán obchod až do kultury Mínojské

- bohatá kultura WESSEX – bohatá díky vývozu mědi, cínu, ale i jantaru

- velké depoty jantarových předmětů

- využívání megalitických staveb – STONEHENGE

- v mladší době bronzové 1000 př. Kr. se sem dostává KULTURA POPELNICOVÝCH POLÍ – v Anglii KULTURA ŽÁROVÝCH HROBŮ (předchůdci kultů)

FRANCIE

- v době bronzové – periferie

- ve starší a střední době bronzové KULTURA ARMONICKÁ

- bohatá díky dálkovému obchodu

- východní Francie – ve starší době bronzové KULTURA RHONSKÁ – vyspělá kultura napojená na dálkový obchod

- ve střední době bronzové se stává Francie periferií

- dostává se sem kultura žárových pohřbů

PYRNEJSKÝ POLOOSTROV

-oblast bohatá na měď

- KULTURA EL-ARGARSKÁ

- spíše jihoevropská kultura – přímé kontakty s Krétou

- po r.

1000 zde Féničané zakládají kolonie – končí

ITÁLIE

OSTROVY

SICÍLIE

- v době bronzové se usazují Sukulové -  vytváří svébytnou kulturu  s kontakty do mykénsko-mínojské oblasti

MALTA

- CHRÁM TROJLÍSTKOVÉHO PŮDORYSU (GGASSTIA)

- zachované kamenné oltáře

SARDINIE

- NYRAGY – věže s nasucho kladených kamenů (až 20m), různě opevněné – pevnosti

- mladší doba bronzová – národ Sardů

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2200-1300

ITÁLIE

1. JIŽNÍ A STŘEDNÍ

- KULTURA APENINSKÁ – konec 3. tis. – 1400

- mínojské i mykénské importy

POZDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1100-800 PŘ.KR.

(PROTO)VILANOVSKÁ KULTURA

- spojována jako první s Etrusky (1100) – ti mohli tvořit součást mořských národů nebo pocházeli ze severního Černomoří, nebo původní italikové

- keramika podobná gótské

- vyspělé kultury

2. STŘEDNÍ ITÁLIE

- KULTURA POLADA (starý bronz)

- domácí kultura, z tradice kultury zvoncovitých pohárů

- charakteristické jsou CHLEBOVÉ IDOLY – pálené keramické destičky (tvar chleba zdobené lineárními rýhami

- VALCAMONICA – rytiny

= údolí Canonů

- KULTURA TERAMARNÍ (střední bronz)

- navazuje na kulturu Polada

- název podle sídliště na vlhkých prostorech

- KULTURA ESTE (atestiánská)

- oblast dnešního Benátska

- spojuje se s Venety

- vyvíjí se od mladší doby bronzové (až do železné – situlové umění)

- KULTURA GOLASECCA

- KULTURA LAUGEN-MELAUN

- typická ALPSKÁ KULTURA, až do doby železné

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2200-1800

RAKOUSKO

- složitý kulturní vývoj

1. KULTURA ÚNĚTICKÁ

- dolní Rakousko

- dostává se sem později, zde nevznikla

2. KULTURA UNTERWOLBING

- největší lokalita pohřebiště doby bronzové FRANHAUSEN

- ozdoby účesů,, terčovité jehlice

- keramika nevýrazná

3. KULTURA WISELBURSKÁ (góta)

- okrajová oblast únětického světa

- plastické prvky na nádobách

4. KULTURA STRAUBINSKÁ

- přímo napojená na JČ

- velká číst horního Rakouska

- navazující kultury:

                           - úněticka na ní navazuje věteřovská

                           - z unterwolbing – boheinbirchen

                           - z wieselburské – litzenkeramik

                           - imitují na hrdle otisky šňůr, svazky rýh

STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1600-1300

- Horní Rakousko – ČESKOALPSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

- východní Rakousko – STŘEDODUNAJSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

MLADŠÍ A STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1300-1000

1. ČEKANSKÁ KULTURA

- stély ze SOMMEREIN A ILLMITZ

- ve stupni H1 mizí a po ní kultura Baoerdorfská

2. BAIERDORFSKÁ KULTURA

- u nás jako VELETICKÁ

3. HORNODUNAJSKÁ POPELNICOVÁ POLE

- neodlišují se kultury

- několik depotů dokládá komunikaci s JČ

4. HOTTINSKÁ

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2200-1600

JIŽNÍ NĚMECKO

1. KULTURA STRAUBINSKÁ

- z pozdně neolitické tradice – zvoncových pohárů

- hojná bronzová industrie

- přes ní se k nám dostávají bronzové suroviny

- některé keramické artefakty s ostřivem z mědi

- spirálovité terče s vytaženými trny, jehlice s veslovitou a trojlístkovou hlavicí

2. KULTURA ADLERBERSKÁ

- kontakty do východní Francie

- chudší kultura

STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 1600-1300

1. ČESKOFALCKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

- lokalita BERNSTORF – 2 kousky jantaru s rytinou, zlaté šperky

2. WURTEMBERSKÁ MOHYLOVÁ KULTURA

- specifická keramika – zdobená vrubořezem

DOBA POPELNICOVÝCH POLÍ 1300-800

1. HORNODUNAKSÁ POPELNICOVÁ POLE

- lokalita BOGENBERG – hradiště

- WETTWNBWRGER FRAUNBERG – je jich zde mnoho

- BAVORSKO- pohřebiště

- KELHEIM – asi 500 hrobů, až do doby železné, bohaté hroby, našly se zde vozy, nádoba na 4 nohách, zlatý klobouk

- ATTING – podle této lokality označována jemná kultura, asi 15 studií

2. DOLNOMOHANSKO-ŠVÁBSKÁ PP

3. UNSTRUTSKÁ SKUPINA LUŽICKÉ KULTURY

4. CHEBSKÁ SKUPINA

5. DALŠÍ SKUPINY LUŽICKÉ KULTURY

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře