Sedmá přednáška

22. listopad 2010 | 19.56 | | autor: lucie

VÝCHODNÍ EVROPA

STARŠÍ A STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ 2300-1300 PŘ. KR.

- Kavkaz – velmi metalický

- sev. Kavkaz – dodavatel kovů a drahých kamenů

1. KULTURA TRIALETI

- st. a stř. doba bronzová

- 2000 př. Kr. – dodavatel mědi do mínojské a mykénské kultury

2. MAJSKOP

- bohatá

3. KULTURA JÁMOVÁ A KATAKOMBNÍ

- 2300-1200 př. Kr.

- Kostrový ritus (4000-2000 př. Kr.)

- sev.. Černomoří – kulturní komplex okrových polí (už v neolitu)

- katakombní – rozvinutí jámové kultury

- ukládání do niby – katakomby

- z této kultury vychází k srbová

- 1300-1000 př. Kr. = jistí předchůdci Kimerijců

- typické pohřby – jámy obkládány dřevem, krytí mohylovými náspy

TRZCINEICKÁ

KOMAROVSKÁ

SOSNICKÁ

- z nich se plynule vyvíjí v mladší době bronzové další kultury

z KOMÁROVSKÉ – GÁVKSÁ

z SOSNICK – ČERNOTENSKÁ

6. POLSKO

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2000-1400 PŘ. KR.

- k řazení se užívá Monteliův systém

- dlouho se udržuje eneolit

- na bázi šňůrové keramiky vzniká:

1. MIERZANOWICKÁ KULTURA

- džbánky s obtiskem šňůry na hrdle

- šperky ve tvaru vrbového listu

- chudá na kovy

2. ÚNĚTICKÁ KULTURA

- stěžejní kultura doby bronzové

- jihozápadní Polsko

- nová populace – vytváří rozsáhlou regionální kulturu

- pohřby nad mohylami

- hrotité dýky na tyčích, pazourkové dýky, jantar

STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ

POLSKO

1. KULTURA PŘEDLUŽICKÁ

- počátek asi na Moravě – vliv středodunajských mohylových polí

2. TERCINIECKÁ

- chudá na kovy, dokládá import

MLADŠÍ DOBA BRONZOVÁ

POLSKO

- lužická kultura až do 4.tisíciletí

KYETRZ

- pohřebiště více jak 4000 hrobů

- 100 let trvající pohřebiště

- v lužické kultuře se tolik neprojevují sociální rozdíly

- několik výraznějších opevněných hradišť

- Lokalita BISKUPIŇSKIEGO – dlouhé domy

NĚMECKO – VÝCHHOD

- ve starší době bronzové – ohlasy únětické kultury

- vytváří se spec. kultura

LEUBINGEN – příbuzná s naší únětickou, bohatá na měď, bohaté hroby – 1. knížecí hroby, lokalita NEBRA – kotouč – nejstarší ztvárnění oblohy

JIŽNÍ SKANDINÁVIE

- nerozlišují se kultury

- bronz proniká až po r. 1700 př. Kr.

- používá se Monteliův systém

- lury – vrchol slévačského umění

- dýky na dlouhých držadlech – hrotité dýky – spíš něco jako železo

- picí rohy s kovanými prvky, náustky

- kamenná industrie – dýky, nože

- PETROGLYFY – kult boha slunce

- kotouče, lodičky

- břitvy – součásti skoro každého mužského hrobu

- vhodné podmínky (rašeliniště) pro dochování organických látek – např. zbytky oděvu

- vytváří se bohatší skupiny – bohaté hroby – lokalita KIVIK – hrobka obložená kamennými deskami s vytaženými výjevy

- severní Německo – bohatá mohyla

- lokalita SEDDIN – množství kovových artefaktů – kovové nádoby, meč, pinzeta, sekera

- typická nádoba s víčkem

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře