Pátá přednáška

22. listopad 2010 | 19.54 | | autor: lucie

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ 2200-1900 PŘ. Kr.

BALKÁN                                                                   

- šíření mykénského – minojských vlivů

- území, kde se vyvíjí dvě základní etika THRÁKOVÉ, ILLIROVÉ

BULHARSKO

- stěžení období – pohoří RHDOBY – suroviny kovu

- od neolitu stěžejní kultura

- KAARANOVO VII. – 3000-1900

kara

- počátek doby bronzové kolem roku 3000

- EZERO – 3000-1900

- objevuje se řada depotů

- oblast sídliště Varna – zlatý depot, originální nálezy

- v období střední doby bronzové – 1900-1500

- postupný úpadek, pronikají mykénské vlivy

- 1500-800 – Thrácká kultura

RUMUNSKO

- rozsáhlé území – různé druhy vývoje

- kultura GLINA III – Schneclenberg

- doba bronzová 2200 př. Kr.

- metalizovaná kultura, ložiska v Karpatech

- dává základ 3 kulturám: - VERBICIOARA, TEI, MONTEORU, WIETEMBERG – suroviny začala vyvážet do střední Evropy, kontakty z evropského jihovýchodu, GIRIA MARE – CIRNA

- v závěru starší doby mykénské  . epocha dolnodunajských popelnicových polí (u nás později)

- oblast Srbska, Makedonie, Z. Rumunska

- v mladší době bronzové se vyvíjí – kultura NOYA – z velké části Thrákové

- pronikly sem prvky Kimerijců – Thrácko – Kimerijská populace

JUGOSLÁVIE

- počátky doby bronzové 2200

- dlouho přežívají tradice vučedolského komplexu (eneolit)

- po r. 1900 př. Kr. kultura VATTINA VTAŠAC

- bohatá kultura navázaná na mykénskou kulturu

- počátky Kyrů (Dalmátská pobřeží)

- nejznámější kultura GLASINAC

- SDPP – středodunajská popelnicová pole

- skupina DAIJ – jižní skupina

MAĎARSKO

- počátek doby bronzové 2300-2200

- 1. MAKO – KOSINY – ČAKA – severozápadní Maďarsko

- 2. NYÍRSÉC – ZATÍN

- 3. SOMOGYVÁR – VINKOVCI (ZÓN) – centrální část Maďarska

- 4. KZP – skupina Csépét – skupina zvoncovitých pohárů

- 1, 2, 3 – v tradicích neolitu, vučedolský komplex

Čistě bronzové kultury:

- 1. NAGYRÉV – vzniká v tradicích kultury zvoncovitých pohárů, centrální Maďarsko

- tellové lokality - TELL TOSZEG – vrstva na vrstvě – nejstarší nagyrevská

- 2. KISAPOSTAG – (kišapoštag) – inkrustovaná výzdoba, chybí tellové lokality, žárový ritus

- 3. HATVAN – tellové lokality, zasahuje až do Karpat

- 4. TOKOD – jižní Slovensko – střed 3 vlivů, keramika s typickým fajánsovým zdobením, zásah do JČ – oblast Hosby

- 5. MAROŠ

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře