Čtvrtá přednáška

22. listopad 2010 | 19.54 | | autor: lucie

PŘEDNÍ VÝCHOD A EGEIDA

- kolem r. 2000 př. n.l. končí období sumerských států

- 1750 – Starobabylonská říše

bab    babyl

- 1600 – končí a vzniká stát Mitavy

- 13001000 – Středoasyrská říše

1000 – Novoasyrská říše

ANATOLIE (Malá Asie)

- po r. 2000 je osídlena Chetity (šiřitelné znalosti železa)

- 1200 zničena mořskými národy

- 1100 do západní části Malé Asie přišly noví kmeny

anat

sdeluje.cz/img/6204.jpg">

VÝCHODNÍ STŘEDOHOŘÍ

- 2000 městské státy

EGYPT

- 2040 – 1896 – Střední říše

- 1786 – 1560 – nadvláda Hirósei

- 1560 – 1080 – Nová říše (Ramsessovci...) – největší rozkvět

EGEJSKÁ OBLAST

1A KRÉTA

- vyvíjí se zde Mínojská kultura

- doba bronzová začíná asi 3000 př. Kr.

míno   mín

Časně Mínojské období: 3000-2000 př. Kr.

- doloženo osídlení neindoevropským obyvatelstvem na konci 3. tis.

- první písemné záznamy =  hieroglyfické (pikrografické) obrázkové písmo , nálezy ukazují na přežití písma i do 2. tis. – disk z faistu

                - předpalácové období" – osady,  z nichž později vznikají paláce

                - obchodní středisko vých. Středomoří

Středně Mínojské období: 2000-1580 př. Kr.

- vznikají paláce (např. Knóssos)

- nejvýznamnější období

- centrem městských států je palác, ústřední je na náměstí (soustřeďuje se zda církevní i kulturní středisko)

- nejvýznamnější mínojská hmotná kultura

- keramika kamarská – geometrické tvary, malované

- fajánskové sochy (např. Bohyně)

- objevuje se lineární písmo A – není rozluštěné, psalo se na hliněné tabulky -  z něho se vyvinulo Kyperské písmo

- 1700 př. Kr.  – série katastrof – první zemětřesení = zničení paláců

- paláce obnoveny = období druhých paláců (1700-1400)

- zanikly  s příchodem Achájců

- 1580 – výbuch sopky na ostrůvku Tkéba – změna klimatu, podnebí, pád sopečného prachu

Pozdně mínojské období: 1580-1350 př. Kr.

- neklidné období

- 1450 př. Kr. – končí doba druhých paláců – invaze Achájců – obsadili ostrov

- zánik paláců (kromě Knóssos)

- lineární písmo B – umíme přečíst – jedná se pouze o hospodářské záznami

- 1350 – zničení Knóssu

- konec tažení Mořských národů

MOŘSKÉ  NÁRODY

- více odlišných kmenů, etika

- odněkud z nitra Evropy

- nejprve se objevují v pevninském Řecku

- Kréta – Kypr – Malá Asie – Přední Východ – Egypt – útok odrazili (Ramsess III., 1186) – Mořské národy mizí ze scény, nájezdy končí (Pétistoví se ukazují v Palestině, předkové Etrusků, Pelosgové, Turšové, Šardové – obyv. Sardinie)

1B TRÓJA

Výzkumy:

1870-1890 – Heinrich Schliemann

1893-1894 – Wilhelm D´Orpfeld

1932-1938 – Carl Blegen – výzkum v 9 etapách

od 1988 – univerzita v Tubingen (Manfréd Korpmann)

- dlouhodobý vývoj, 9 základních vrstev

220px-Troy1

TRÓJA 1

- 3000-2600 př. Kr.

- první opevnění, palác, brána s baštami

TRÓJA 2

- vzniká opevněný palác

- vrcholná etapa

- 2600-1400 př. Kr.

TRÓJA 3, 4, 5

- 2400-1900 př. Kr.

- zpomalení, úpadek vývoje

- po r. 2000 – nová osídlení, Achájci (první řecký kmen, Trója 5)

TRÓJA 6

- 1900-1300 př. Kr.

- největší rozkvět

- stává se nejvýznamnějším centrem středomoří

- rozkvět obchodu

-  1300 – zánik – asi zemětřesení –Trója 6

TRÓJA 7A

- 1300-1200 př. Kr.

- období Tróji z Homerských eposů a tak také zaniká – násilně, požárem, zničena mořskými národy

TRÓJA 7B

- 1200-1000 př. Kr.

- úpadkové období

TRÓJA 8

- 85 př. Kr. – 500 n.l.

- 9 – 700 – 85 př. Kr.

1C KYKLADY

- Kykladské ostrovy

- největší rozkvět 3000 př. Kr.

- pod vlivem Mínojské Kréty

- osobité jsou ženské idoly

- vynikající mořeplavci, obchodníci

- nejdříve pod vlivem Kréty, Minojskou kulturou

1D ŘECKO

- pevninské Řecko

- časně – 3000-2000 př. Kr.

- středně – Heladské

- pozdně

Časně heladské období:

- vznikají osady a předpoklady pro paláce

- kolem r. 2000 ukončen vývoj invazí (asi Luviové, ale nevíme, kdo to byl)

- 2000 př. Kr. – druhá invaze Achájců (tvůrci Mykénské kultury)

Středně heladské období:

-2000-1600 př. Kr.

- "doba temna" – opuštěné osady

- pod vlivem Mínojské kultury

- dochází ke splývání řeckých národů

- vzniká řečtina a lineární písmo B

Pozdně heladské období – MYKÉNSKÉ OBDOBÍ

- 1600-1125

- LH1 – 1600-1400 – pozdně mykénské

- vznikají centra

- doba šachtových hrobů

- od 15.století se pohřbívá v hepubových hrobkách

- LH2 – vrcholně mykénské období

-  1400-1200

- vrcholný rozkvět

- městské státy – Mykény, hrad v Pylu, Théby, Athény

- paláce lépe opevněny, vnitřním centrem je megaron – sloupová síň

- LH3 – 1200-1125 př. Kr.

- pád mykénského období

- útok mořských národů (kolem 1200)

- zničení center, poté obnoveny

- poté další katastrofy

- 1125 – zánik mykénské kultury

220px-MaskAgamemnon

Protogeometrické období:

- 1050-950 př. Kr.

- specifická keramika

Geometrické období:

- 950-700 př. Kr.

- období Homérovských bájí

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře