Povinná literatura

4. březen 2011 | 16.35 | | autor: mistr-bucket

Povinná literatura


Archeologie na pomezí (eds. Chvojka, O. – Krajíc, R.). Archeologické výzkumy v jižních
Čechách – Supplementum 4. České Budějovice 2007.
Archeologie pravěkých Čech 1-8 (eds. Jiráň, L. – Venclová, N.). Praha 2007-2008.
Beranová, M. – Lutovský, M. 2009: Slované v Čechách. Archeologie 6. – 12. století. Praha.
Bioarcheologie v České republice (eds. Beneš, J. – Pokorný, P.). Č.Budějovice – Praha 2008.
Buchvaldek, M. a kol. 1985: Dějiny pravěké Evropy, Praha.
Dubský, B. 1949: Pravěk jižních Čech, Blatná.
Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Praha.
Hazlbauer, Z. 1998: Krása středověkých kamen. Odraz náboženských idejí v českém
uměleckém řemesle. Praha.
Klápště, J. 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.
Krajíc, R. 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře. Tábor.
Krajíc, R. 2003: Sezimovo Ústí – archeologie středověkého poddanského města 3/1-2.
Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.
Krajíc, R. 2005: Středověké kamnářství. Tábor.
Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí – archeologie středověkého
poddanského města 4. České Budějovice – Tábor.
Kuna, M. a kol. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha.
Manoušek, L. 2006: Zvonařství. Praha.
Měřínský, Z. 2002, 2006: České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I-II. Praha.
Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň.
Pavlík, Č. – Vitanovský, M. 2002: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I/1, I/2. Praha.
Pleiner, R. 1958: Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Praha.
Pleiner, R. 1962: Staré evropské kovářství. Stav metalurgického výzkumu. Praha.
Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy, Brno.
Podborský, V. 2006: Náboženství pravěkých Evropanů, Brno.
Sklenář, K. 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů. Praha.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře