Druhá přednáška

22. listopad 2010 | 19.42 | | autor: lucie

HOSPODÁŘSKÁ A SPOL. CHARAKTERISTIKA

PÍSMO

-         poprvé se setkáváme s písmem

-         pouze na jih v nejvyspělejších částech (mínojská, mykénská kultura, 2.000 let př.n.l.)

-         piktografické písmo – obrázkové písmo – neumíme ho rozluštit

-         KRÉTA – disk z fejstu s obrázkovým písmem – neznáme jeho obsah, neumíme ho přečíst

-         1700 př.

n.l. – Lineární písmo A – vyvinuto z piktografického písma – nerozluštěno

-         1400 př.n.l. – Lineární písmo B – umíme ho přečíst – r. 1952 jej rozluštit Wentris

lin    a

Napodobeniny písma

-         Brno – Obřany – knoflík s písmem (HB) - nevíme jistě, že je to písmo

-         Vatina – Srbsko -  "nápisy" na hliněných kolečkách a kamenných koulích (BA2, BB)

-         Tartaria – hliněné tabulky s piktografickými znaky (neolit)

-         Bernstorf – jantarové kousky (BC)


HOSPODÁŘSTVÍ A EKONOMIKA DOBY BRONZOVÉ

-         obilnářství, domácí zvířectvo

-         usedlé komunity

-         docházelo k migracím, ale ne masivní, kromě nájezdu Kimerijců

KLIMA

-         poměrně stabilní

-         většina spadá do SUBBOREÁLU

-         vlhko a poměrně teplo

-         v HB dochází k ochlazení

-         je zaznamenán nárůst eroze (kácení lesů)

-         velký nárůst obyvatel i na místech, kde předtím nikdo nebyl –KNOVÍZSKÁ KULTURA (Příbramsko, Sedlčansko)


Pozdní doba bronzová

-         výrazné ochlazení

-         nedostatek srážek

-         výrazné eroze, úbytek obyvatelstva


ZEMĚDĚLSTVÍ

-         základem je orební zemědělství – dřevinné oradla

-         WALLE  (Sasko) – nalezeno oradlo ze starší doby bronzové

-         BOHUSLAV – petroglyfická rytina orby (do skály) = petreoglyfy = skalní rytiny (záznamy orby)

-         rituální orba (před postavením mohyly)

-         srpy – jediná užití bronzu v zemědělství

Plodiny

-     pšenice, oves, žito,

-     luštěniny – hrách, čočka, fazole.., len, konopí, proso

-     poprvé doložen mák (nejen k jídlu)

-         umělé zahnojování – pálené vápno, roztlučené kosti

-         VÁPNO – nátěr uvnitř domu, ale i na hnojen

-         USKLADNĚNÍ obilí – zásobení jámy vakovitého tvaru stěny omezené hlínou, nebo vypáleny kvůli izolaci

-         v JČ – zásobní nádoba

Zpracování obilí

-         kamenné zrnotěrky (podložka s drtičem)

-         sídliště Praha-Záběhlice – rarita – nalezen VÁLECÍ KÁMEN – jinak u nás až od Keltů

-         pražnice, ceníky, koflíky, mističky (dna provrtána), lžíce

-         DESTILAČNÍ PŘÍSTROJ – nalezen v Nitranském hrádku – sloužil k pálení alkoholu

-         OVOCNÁŘSTVÍ, VINAŘSTVÍ – zatím náhodně sbírané plodiny


CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

-         velmi důležitý – kůň

-         doprava, vojenství, první dvoukolové vozy (vojenství)

-         uzdy, udidla, postranice

-         hlavně u Kimerijců, na koních dobývali Evropu

Skot

-         pro orbu, mléko, maso

-         zastoupení je všude jiné, ale nejvíce bývá převaha 1. hovězího dobytka, 2. prasata, 3. ovce, 4. koně, psi

-         poprvé se objevuje KUR (hlavně Balkán) a vyjímečně kočky

-         lov, rybolov, sběr – doplněk potravy

-         podíl lovené stravy je malý (3 – 5%) převažovala domácí zvířata

máme doloženo rybářství na háčky

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře