První přednáška

22. listopad 2010 | 19.39 | | autor: lucie

Doba bronzová – rozkvět, vývoj

images

-         "první zlatý věk lidstva"

-         zavedení kovu

-         dochází k rozpadu indoevropské etniky

-         Minojská a Mykénská kultura

Dendrochronologie – vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva, umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok

Radiokarbonová metoda datování (též uhlíková, radiouhlíková metoda) –chemicko-fyzikální metoda určená pro zjištění stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu z poklesu počtu atomů radioaktivního izotopu uhlíku 14C v původně živých objektech. Od r. 1940 se používá především v archeologii.

- Uhlík 14C – předpoklade je, že tento neklid je v průběhu života doplňován do organismů z okolního prostředí. Tento neklid se neustále vytváří interakcí neutronů kosmického záření s dusíkem v atmosféře, v přírodě se vyskytuje jako 0,000 001% veškerého C. Právě tohoto prvku se využívá, protože je z velké části zastoupen v každém živém organismu. Zároveň však v živých organismech, stejné jako kdekoliv jinde, dochází k jeho rozpadu.

- Kymerijci – východní nájezdníci, pronikají do V části Evropy, zánik doby bronzové

kim

Dějiny výzkumu – Evropa

Christian Thomsen – vyčlenil r. 1836 dobu kamennou, bronzovou, železnou

Oscar Montwlius – chronologie, 19. století, archeolog

Paul Reinecke – chronologie, německý archeolog

Heinrich Schliemann – objevil Tróju

Artur  Evans – zabýval se Krétou

Gustav Kosina – německý badatel, zabýval se různými obdobími, především dobou Lužickou

Evropa:

Gordon V. Childe

Vladimír Milojčič

Antony Harding – doba bronzová v Evropě

Německo:

Bernard Hänsel – starší doba bronzová v Karpatské kotlině, Německo

Hermann Miller-Karpe – dal základ edici Prähistorische Bronzefunde (PBF) – katalog bronzových věcí

Rakousko:

Kurt Willvonseder – knížky o době bronzové, za II. Světové války  SS

Johann Wolfgang Neugebauer – pohřebiště v Rakousku, starší doba bronzová v Rakousku

Polsko:

Jerzy Kostrzewski – Lužické období

Marek Gedl – vykopal největší mladopohřebiště, asi 4.500 hrobů

Slovensko:

Anton Točík – průkopník o bádaní starší doby bronzové na Slovensku

Josef Vladár – definoval nejstarší kultury

Mária Novotná – zabývala se bronzovými artefakty

Václav Furmánek – Čech přiženěn na Slovensko,

Josef Bátora

Česká republika

- archeologie v neprocesuální době

Jan Vocel

Josef Ladislav Píč – shrnul veškeré poznání pravěku v Čechách, Svazek kamenných mohyl – kniha

Čeněk Rýzner – lékař, objevil několik lokalit v ČR z doby bronzové, pečlivě zdokumentoval hroby a pohřebiště, zapomněl popsat, kde to bylo J

František Xaver Franc – nejvýznamnější, zakladatel poznání v západních Čechách

Josef Smolík – badatel, začal provádět typologii (bronzových seker..)

Jižní Čechy

Jan Karel Hraše – začal dokumentovat mohyly, spolu s Františkem Stulíkem provedli poprvé archeologický výzkum mohylového pohřebiště z doby bronzové, oba amatéři

Jan Nepomuk Woldřich – geolog, výzkumy na Schwanzemberských panství

Jindřich Rychlý – zasloužilý voják, zakladatel archeologie na Jindřichohradecku, napsal knihu o době bronzové v Čechách – die Bronze in die Böhmen

Morava

Jaroslav Palliardi

Inocenc Ladislav Červinka

První republika

- přibývají profesionálové

- zabývali se pravěkem + ddoba bronzová

Albín Stocký – napsal: Čechy v době bronzové

Josef Schránil – studie o vzniku doby bronzové

Jaroslav Böhm – ředitel pražského archeologického ústavu, v r. 1937 napsal základy Halštacké periody v Čechách - ne doba Halštatská,ale to co tomu předcházelo – doba bronzová. Definoval dobu bronzovou štítarským typem

Jan Filip – profesor na UK, věnoval se Keltům, publikoval Popelnicová pole a Počátky železné doby v Čechách

Jižní Čechy

Bedřich Dubský –prozkoumal jako první ploché hroby, kniha Pravěk Jižních Čech z roku 1949, zkoumal sídliště

Po roce 1945

Ladislav Hájek – starší doba bronzová

Antonín Beneš – starší a střední doba bronzová, výzkum v Hostech

Josef Poláček – jihočeské muzeum, zabýval se výzkumem hradu Dívčí kámen, publikace Dívčí kámen

Současnost – Čechy

Václav Moucha –

Ivana Pleinerová – Březno u Loun

Eva Čujanová-Jílková – střední doba, západní Čechy

Evžen Plesl – Lužická kultura v SZ Čecách

Vít Vokolek – Lužická kultura ve východních Čechách

Věra Šaldová

Jiří Hrala – Knovijská kultura

Drahomír Koutecký – mladší doba bronzová

Jan Bouzek – teoretik

Olga Kytlicová – napsala práci o depotech

Současnost – Morava

Karel Tihelka – starší doba bronzová

Jiří Ondráček – počátky doby bronzové, pohřebiště v Holešově

Stanislav Stuchlík – profesor archeologie, autor mnoha výzkumů

Václav Spurný – zkoumal Hradiskou Kroměříže

Vít Dohnal – mladší doba

Jindra Nekvasil – Lužická kultura, zejména pohřebiště

Jiří Říhovský - oblast Jižní Moravy

Vladimír Podborský 

Milan Salaš

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře