10. Přednáška - Řemesla a řemeslníci

15. listopad 2010 | 11.56 | | autor: lucie

Řemesla a řemeslníci

- jako specifická složka středověkého městského organismu

Středověké městské řemeslo

- ve 13.století převažoval ještě polozemědělský charakter městských sídliš

- začíná se vytvářet typ řemeslnického města -

- specializace řemeslné výroby - výrobu ve vrcholném středověku ovlivnil vznik cechovního sytému ve většině městech budovaný již ve 13.-14.století

- jakmile se řemesla začala uplatňovat - snaha o ochraně oproti úpadku, konkurenci - od 13.století začal vznikat cechovní systém - sdružení specialistů jednotlivých řemesel - zájem ochranu trhu, jejich výrobu - něco museli odvádět

- oddělovala se výroba surovin od řemeslníků až po specialisty

- řemeslníci se začali organizovat = cechovní systém - nevznikl jako samosprávná organizace, ale navázal na starší

- bratrstvo zvané cecha či zunft - jaké si  sdružení, které se snažilo ochraňovat řemeslníky, řídil bratrský  mistr - od 13.století se transformoval do podoby cechu - už jiný společenský zájem a účel - samosprávná organizace, která měla vnitřní systém, vytvořili si vnitřní pravidla, aby zajistili kvalitu své výroby

Extra muros = za hradbami, v okruhu 15 km za hradbami - nemohl se usadit nikdo, kdo by konkuroval řemeslníkům ve městě

- cechovní systém - začíná už v 11.století, vytvořen ve Francii, u nás v poždění - nejstarší až ze 14.století, předpoklad ale že byl už za PO II.

- prvním cechou - krejčí (1.

pol. 14.století)

- v J. Čechách - řezníci

Řemesla potravinářská

- nejsilnější seskupení městských živností co do počtu provozoven (potřeba každý den)

- vytvořili velkou skupinu spolupracovníků - řezníci, mlynáři, sladovníci, doplňovali řemesla vaření piva (pivo= zdroj energie, vypadalo jinak než dnes, za výkon práce se s ním platilo, s produkcí piva spojeno právní opatření - právo várečné = m욝an měl právo zažádat - právo vařit pivo - pro svoji potřebu + jako naturálie pro služebnictvo)

Vybrané příklady hmotných a archeologických dokladů středověkých potravinářských řemesel

Mlýn ve Mstěnicích

- na našem území zkoumán jeden jediný

- zkoumal Rostislav Nekuda

- vodní mlýn

Vodní mlýn v Hoslovicích na Strakonicku

- sloužící jako skanzen, spravuje ho Strakonické muzeum

- dendrochronologicky datován k první polovině 15.století

Pekárna v Soběslavi

- pekárna z druhé pol. 14.století

- interpretace podle tvaru - úzká dlouhá

- nedochován organický materiál

- poznání že  jde o řemeslníka: velikost pece, množství pece

Sladovny v Sezimovo Ústí

- z druhé pol. 14 století až poč. 15.století

- podsklepená obytná část, zbytek domu kanály, jednalo se o hvozd, za barákem kůlna

- sladovna - obilí a voda do sudu - obilí naklíčilo - místnost (hvozd) ukončeno klíčení

Řemesla oděvní

- specializované a silné řemeslo

- rozdělena do dvou odvětví: soukenictví (vlna), plátenictví (len)

- dochází k velikému rozvrstvení společnosti - pán se chtěl honosným oblečením odlišit od poddaného

- zásah křesanství - nelíbilo se, že v tom v čem chodí na pole pracovat chodí i do kostela

- poprvé začínají ovlivňovat módní vlivy - vytváří se móda jako fenomén

            -  na základě toho existovali univerzální krejčí tak specialisté = kloboučníci, šlojířníci     (závoje), krumplíři (zdoby látky), specialisti na rukavice, pasíři (ozdobné opasky),

            - prák (opravoval staré boty), noviník (vytvářel nové boty)

Tkalcovství

- archeolog nachází přesleny (hlína, keramika, kámen)

- patřilo to k chudým živostem - možnost si to vytvořit sám

Soukenictví

- nesmírně silné, bohaté

- soukeníci považování za jedny z nejbohatších řemeslníků ve středověku

- potřeba speciálních nástrojů

- hřeben na vlnu - z bodláků, vytahovalo se tím sukno

Řemesla kovodělná

- ve středověku dospěla do obrovské specializace - od univerzálního kováře až po specialisty

- Norimberská kniha řemesel - zakreslovány veškerá řemesla středověku

- kovář pracuje na díle bílém nebo černém  (bílé = nové výrobky, černé = opravoval vozy, koval koně)

- specializace od 14.století - pilaři, lopatáři, dráteníci, hřebíčníci,

Buškův hamr (jižní Čechy)

- kovárna, dnes fungující jako muzeum v přírodě

Dobřív u Rokycan (západní Čechy) - hamr

- jeden z nejstarších hamrů

- fungoval od pozdního středověku až do konce 19.století

Řemesla stavební

- od univerzálních ke specializaci na kameníky a další

- u stavebních řemesel se platilo jednou za týden (3-5 grošů, mistr o jeden groš více) (u jiných řemesel se platilo za den nebo za hotovou práci, výrobek)

Černá řemesla

- nebezpečná svému okolí -enormní spotřebou vody, dřeva, zápachem z produkce, svým hlukem, nebezpečná pro lidi ve městě (pracovali s ohněm)

- cihelny, vápenky, lomy na kámen atd.

- hutní, kovodělná, hrnčíři

- proto nacházeny mimo hradby, např. v lese - cihelny, sklárny

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře