4. Přednáška - Tvrze

15. listopad 2010 | 11.48 | | autor: lucie

2) Tvrze


= opevněné sídlo šlechtice situované zpravidla uprostřed vesnice v zemědělsky využívané krajině

Pojem tvrz označuje ve středověku drobné opevněné feudální sídlo budované obvykle v těsné návaznosti na venkovské osídlení a hospodářské zázemí. Od  hradů se tedy liší svojí polohou a velikostí. Stavebníkem byla především nižší šlechta, bohatí měšťané a církevní hodnostáři. Tvrze vznikaly v českých zemích od 13.století do třicetileté války. Toto období zahrnuje sloh románský, gotický a renesanční.

Stavební podoba se lišila podle postavení stavebníka. Vznikala široká škála objektů, od prostých dřevěných až po výstavné kamenné stavby. Postupně se vyvinuly tři základní dispoziční typy tvrzí - věžové volně stojící tvrze, tvrze s obvodovou zástavbou často palácového typu a tvrze s rozvinutou obvodovou zástavbou.

Obytná budova byla zpravidla vícepatrová. Přízemí a případné sklepy sloužily k uskladnění zásob a různého nářadí, obytné prostory byly umístěny do vyšších pater. Poslední patro bývalo často lehčí dřevěné konstrukce a vysazené na krakorcích. Opevnění bývalo tvořeno hradbami, často v kombinace s voním příkopem a valem.

Pro osoby z nejnižších šlechtických společenských kruhů byly tvrze rodovými sídly, neboť vybudování hradu přesahovalo jejich funkční možnosti. Později byly tvrze v některých případech přestavěny na renesanční či barokní zámky, nezřídka i zanikly.

- typologii tvrzí publikoval - Petr Chotěbor

- Sedláček - Hrady a tvrz, Úlovec – zaniklé tvrze

Zrůbek na Sedlčansku (okr. Příbram) - gotické panské sídlo, dochovány poue zbytky zdiva, zkoumál Antonín Hejna

- gotické panské sídlo, západně od Sedlčan

Zvírotice na Sedlčansku - Antonín Hejna, zbytky rožmberské strážní tvrze, stávala u Vltavy zatopila Slapská přehrada

Doubravice u Volyně - 14. století, původně gotická tvrz

Volyně – tvrz, Antonín Hejna, částečně dochována gotická tvrz

Klokočín u Písecka - dnes v soukromém vlastnictví, renesanční psaníčka, F. Vláčil zde totič film Markéta Lazarová

Martinice u Votic (střední Čechy) - Reichertová Květa, 2.polovina 13.století, zřícenina z větší části dochována do 19.století, na jehož konci byla rozebrána, kruhová hradba zesílená opěrky obsahovala dvě jednodušší drobné stavby

- frankování neboli postřelování – vysunutí části věže ven – mohlo se střílet šikmo, rovně před sebe, ale i dolů pod hradby (hluché úhly)

Drslavice na Prachaticku - 14.století, letní archeologická škola

Horní a dolní tvrz - Jižní Čechy, původní byli tři, zachované jen dvě

Žumberk u Nových Hradů

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře