Přednáška 6.10.

4. březen 2011 | 15.30 | | autor: mistr-bucket

6.10. - STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ DOLOVÁNÍ DRAHÝCH KOVŮ V JIŽNÍCH ČECHÁCH

-         Českokrumlovský Revír

-         Vožický a Ratibořskohorský revír

-         Písecko a Pootaví

-         Rudolfov

-         Kašperské Hory

1. Písecko a Pootaví

- Písecko je známo nejen jako důležitá oblast rýžování zlata, ale těž jako území s mnoha starými zlatodoly (Havírky)

- první písemná zpráva o dolování zlata je relativně mlada – Lucemburské období 1336

- těžba zlata dala vzniknout doposud užívanému názvu "Písecké hory", poprvé uvedenému v listině Václava IV. z r. 1400. Dolovalo se zde zlato vrostlé do křemene spolu s pyritem a arzenopyritem

-Havírky – zlatodoly Havírky e necházejí 4 km od Písku

- Jaroslav Kudrnáč – výzkumy zlatodolů a rýžování zlata na Písecku, považován za zakladatele české montání archeologie, spolupracoval s Jiřím Fröhlichem

- Prácheňské muzeum v Písku – expozice "Zlato v Pootaví" , seznamuje s historickou těžbou zlata od pravěku po novověk

2. Kašperské Hory

(Plzeňský kraj, býv. Okres Klatovy)

- oblast je známá jako jedno z prvních nalezišť zlata v Čechách

- prokázáno především zásluhou Jiřího Waldheisra

- tehdy nazývané jako Reichenstein nebo Bergreichenstein

- založení hornické  osady je spjato d počátky hlubinné těžby koncem 13. století

- stopy po historickém dolování lze shlédnout v rámci naučné stezky

- proběhl zde jeden z nejvýznamnějších archeologických výzkumů – Jiří Waldhauser objevil základy dřevěné stavby  na kamenné podezdívce / jednalo se o vrcholně středověkou úpravu zlaté rudy

- 1938 - objeveny zbytky dřevěné stavby

3. Dolování zlatých, stříbrných a polymetalických rud na Krumlovsku / Českokrumlovský revír

- těžba trvala více než 350 let - od 12.století

- na řece se rýžovalo

- nejsarší písmená zpráva z r. 1475


4. Rudolfov u Českých Budějovic

- první písmená zpráva z r. 1385, konec spojen se zničením Rudolfova (1619)

- město získalo jméno podle císaře Rddolfa

5. Stará Vožice a Ratibořské Hory

- hojně využíván hlavně v novověku až do 19.století, porč. 20.st.

- celkově vytěženo více než 110 tun stříbra

- Rožmberkové, Schwancerberkové..

- Ratibořské Hory - vytěženo 90 tun stříbra, první zpráva z 15.století

Ochodování se surovinami - rudný trh

- kov musel projít úpravou - z hornické lokality = rudní trh

- předem plánovany, přřísně střeženy (krádeže) - stráže

- na stole vzorky surovin, kolem stolu obchodníci se specialisty (kvalita)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře