Bitva na Katalaunských polích (451)

15. listopad 2010 | 11.14 | | autor: lucie
› 

Bitva na Katalaunských polích (20.červen 451)

katalaunské pole

Hunové (Attila) + Ostrogóti, Herulové, Skirové, Gepidové  x  ŘÍMANI (FLAVIA AETIA) + VIZIGÓTI, ALANI, FRANKOVÉ

- někdy je nazývána také jako bitva u Chalons nebo bitva národů

- bylo zde odraženo vojsko krále Attily složené z Hunů a jim podřízených kmenů (Ostrogótů, Herulů, Skirů, Gepidů) spojenými silami Římanů, Vizigótů, Alanů a Franků pod vedením římského velitele Flaviu Aetia

- boj začal odpoledne a trval až do noci – bitva se odehrála v nepřehledné a rozsáhlé krajině, přičemž boje měly charakter mnoha jednotlivých střetů, během nichž kromě mnoha jiných padl vizigótský král Theodorech I. – za jeho nástupce byl bezprostředně po bitvě jmenován jeho syn Thorismund

- bitevní pole leželo pravděpodobně poblíž dnešního města Chalons-en-Champagne ve Francii, dosud to však není zcela archeologicky doloženo

Důsledky

- bitva pozastavila invazi Hunů a odvrátila jejich další postup do nitra Galie

- bojovalo se v ní patrně o samou existenci západořímské říše, avšak římské vítězství neznamenalo samo o sobě definitivní porážku a odražení hunské expanze, o čem svědčí fakt, že o rok později vpadl Attila na Apeninský poloostrov a vydrancoval samotné jádro země

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře