Pátá přednáška

4. březen 2011 | 15.28 | | autor: lucie

MEGALITICKÉ STAVBY

- období eneolitu a doby bronzové, v jižní a severní Evropě

- v Evropě více jak 10 000 staveb, jedná se o fenomén západní Evropy, Británie, Skandinávie + ostrov Malta

- pohřební monumenty, dále megality, o kterých nevíme, k čemu byli

- Skandinávie, Britské ostrovy, Malta (proslavený neolitickými kamennými chrámy, jedna z nejvýznamnějších hádanek období eneolitu)

- V a střední Evropa  - megality nenalezeny / předmegalitické stavby – budovány ze dřeva – nedochovalo se jich tolik

- dnes nacházeny díky letecké archeologii

- vztyčené kameny, menhiry – obtížně datovatelné (Skandinávie, Britské ostrovy)

- Locmariaquer – největší evropský menhir (250 t – 23,5m), nachází se na bretaňském pobřeží, je v komplexu pohřebních megalitů, jedna z pohřebních mohyl směřuje přímo k němu, nevíme, jestli byl někdy vztyčen 

800px-Bretagne_Morbihan_Locmar

- Carnac (Francie) – více než 3000 vztyčených kamenů, vztyčené v pravidelných řadách, legenda hovoří o tom, že se jedná o zkamenělé vojáky římské legie

location carnac menhirs  images (1)

- Filitosa (Korsika) – na konci menhirů můžeme vidět obličeje, doprovázené určitými symboly (vyrytý meč, dýky)

Megalithfigur_in_Filitosa

sdeluje.cz/img/5626.jpg">

- Arco  (Itálie)– kameny, které mají reprezentovat lidského jedince (obličej + celá jeho výzbroj), datování do doby bronzové, jedna stéla, která ztvárňuje ženu

- Ogham – především jižní Irsko, dále i Wales / je zde jednoduchá forma raně středověkého písma / obsahují záznamy lidských jmen( syn toho a toho...), přelom 4. a 5. století n.l.

Ogham_Con

- kategorie rituálních svatyň, chrámů

Malta

- jedny z nejstarších / eneolit, končí s nástupem pozdní doby bronzové / budovány z místního vápence = dnes špatný stav, něco kolem 30 větších staveb

            - Ggantija 3600-3200 BC

            - Saflieni 3300-3000 BC             členění vývoje podle eponymních lokalit

            - Tarxien 3100-2500 BC

- Sir Themistocles Zammit (1864-1935) – maltský lékař, "hipogeum" – památka pod zemí – spojeno s jeho jménem – hloubka až 10m (snad imitovala nadzemní chrámy), má dvě patra, našlo se zde hodně lidských kostí

images (2)    images (3)   images (4) images (8)  spící venuše z hypogea 

- Hagar Qim  - chrám / do megalitických svateb se vstupovalo směrem od jihu, vnitřní struktura chrámu rozdělena stěnami na jednotlivé "absidy"(komory), mohutná obvodová zeď

- keramika nacházející se kolem chrámů – picí servisy, plastiky, sošky různých velikostí – zobrazující obézní dámy (i nadživotní velikost), skládky zvířecích kostí

images       images (1)

- Mnajdra – jedná se o dva chrámy, provázel je delší stavební  vývoj / je možno pozorovat různé opracování kamenů – nahrubo, byli pokrývány ještě mazanicí / některé obracovány jemně – jakési důlky(piketáž)  / velice vzácně bývají na stěnách vyryté  obrazce (lodě, zvířata..), uvnitř se nachází i tzv. podstavce

images (2)     images (3)   images (5)  images (6)   images (7) takhle vypadá zastřešení chrámů

- Ggantija – uvnitř se nacházejí jakési cisterny (zásobárny na vodu?), obvodové zdi sahají až do 7 metrů

images (4)

-Tarxiern – 1914, po zániku chrámu ve starší době bronzové zde vzniklo pohřebiště / "vé vrtání" = eneolit, zvoncovité poháry (knoflíky, šperky, architektura) / jsou zde dochovány stopy rostlinných motivů / známá monumentální socha se silnými končetinami, ve stěnách se nacházejí otvory, do kterých byly vsazeny dveře k uzavření jednotlivých koridorů, dochovány stopy rostlinných motivů

images (5)     images (6)  images (9)

- Skara Brae – Skotsko, snad obytné struktury (eneolitické domy) – jsou zde police, skříně, pracovní plocha, plocha na nocování

images (7)     images (8)


- Sardinie – Nuragy – "nuragycká kultura" – jejím projevem Nuragy – velké věžovité kamenné stavby, předpokládá se spíše obytné využití, snad sídlo nějaké elity / 6.000-8.000 takových staveb a Sardinii – kořeny v eneolitu, trvají i v době bronzové, snad až do doby římské / často se tam nachází točité schodiště, na místě s dobrým rozhledem, věže obklopeny kamennými zídkami

images (9)images (10)

- Stonehenge (jižní Anglie) – vzniká v eneolitu a poté se průběžně vyvíjí dále v době bronzové, skládá se z trilitů, jsou zde tzv. modré léčivé kameny, je zde nejbohatší hrob kultury zvoncovitých pohárů: King of Stonehenge- lučišnický hrob

images (11)   images (10)   images (11)

- objekty typu "henge" – Avebury – průměr 420m, někdy dávána do souvislosti s neolitickými rondely, příkop s valem

images (12)       images (12)   V okolí se často nachází kruhy v obilí :o)

- Stanton Drew – kromě vztyčených kamenů po okraji se zde nacházeli i kulové jamky, které nesly zastřešení – nadzemní dřevěné konstrukce

images (13)images (13)  MOŽNÁ REKONSTRUKCE

- v Čechách se megalitické stavby nenalezli – jsou zde spíše novodobé kopie

- Ludéřov (Morava) – interpretováno jako laténský dvorce doplněn o stojící kámen, zdobené stéla, vztyčená dnešními nadšenci :o)

images

- Holašovice (jižní Čechy)

-místní nadšenci, není původní

images (1)

- Kounovské řady (severozápadní Čechy)

- připomínají Carnac, ale podle některých teorií pocházejí až ze středověku

images (2)images (3)images (4)

- Zadní Ptákovice – vztyčený kamenný kruh ozdobený jakýmisi runami

images (5)

- Cehnice (Strakonicko) – kameny s doklady využití v mladší době kamenné, PhDr. Jan Michálek, je zde i knovízská keramika

- Klobuky – 3,5m – mohl by být pravěký, ale prokázaný to není, největší menhir u nás

- Horní Metelsko (Z Čechy) – datovány do střední doby bronzové, pravidelné kruhové příkopy s valem, tři objekty za sebou, dr. Čujanová

images (14)

- Pömmelte-Zackmünde – připomíná lokalitu tipu "henge", v okolí Hale, 6 koncentrických palisádových valů, přerušovaný příkop, největší kruh průměr 100 metrů, kosti, keramika, výzkum není uzavřen, komorový hrob kultury se šňůrovou keramikou

images (15)

- Silbury Hill(Británie) – největší mohyla světa, artefakty datovány na konec eneolitu / neví se, zda se jedná o pravou mohylu, přibližně v kultuře zvoncovitých pohárů

images (16)  images (17)      images (20)images (18) a opět návštěva třetího druhu :o)

Chodbové hroby

-Döllauer Heide (V Německo) – kultura s nálevkovitými poháry

images (19)


- West Kennet

104 metrů, minimálně 46 pohřbů   images (21)   images (22)   images (23)

- Brześć Kujawski

- Březno u Loun- stopy orby pod mohylou, na našem území jde o jedinou, orba jde jen jedním směrem(není do kříže jako na jiných nalezištích), stopy dřeva a hlíny

- Roztyly – odkryv dvou památek / jakási předsíň , na kterou navazuje mohyla několik desítek metrů dlouhá(70m), ze dřeva a hlíny, chybí doklady orby, pod mohylou kamenné nástroje na stavbu dřevěné konstrukce.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře