Starý a střední paleolit

15. listopad 2010 | 20.59 | | autor: lucie
› 

Starý a střední paleolit

Přezletice - nedaleko Prahy směr Brandýs nad Labem, nález kostí - pozůstatky vzácného pleistocénního hlodavce Trogontheria /podobný bobru), kamenný nástroj - hrubě opracovaný. Návrší s nalezištěm se nazývá "Zlatý kopec". R. 1968 nalezen nejstarší kosterní pozůstatek člověka na evropském kontinentu a zároveň prvního staropaleolitického člověka na našem území (část stoličky). Kamenné nástroje - vyráběny z tmavého buližníku, méně pak z křemene - zejména sekáčovité typy. Nález opracováné kosti.

přezletice

přezle

Odkaz: http://www.prezletice.cz/archeologicke-naleziste/

Křešice - Křešice u Litoměřic symetrický štíhlý klín mandlovitého tvaru, oboustraně opracovaný, 122cm dlouhý, nalezen r. 1930. Vyroben z červenohnědého křemence. Nález pěstního klínu.

Letky - nedaleko Roztok, nalezen masivní úštepek z valounu křemence, vážící skoro 2kg. Nález i nejasných objektů mírně zahloubených - snad ohniště.

Mělník-Mlazice - nejstarší poznatky o valounové industrii v Čechách (starý paleolit).

Praha-Sedlec - nejvýznamnější naleziště valounové industrie. Objeveno r. 1962 při těžbě spraše. Nálezy svědčí o tom, že se industrie vyráběla přímo na místě. Především hrubé sekáče - vyrobené otlučením jednoho konce valounu po jedné či obou plochách (na druhé straně zůstal původně povrch, aby mohl být držen v ruce). Nálezy otlučených valounů snad kultura tzv. heidelbergien z günz-mindelské doby meziledové.

Bečov - Mostecko, nejvýznamnější lokalita z období středního paleolitu. Někdejší sopka zanechala po sobě na památku kopec bílého cukrovitého křemence, jenž se kvalitou blíží pazourku, a stopy staré těžby potvrzují fakt, že po celou dobu kamennou byl bečovský křemenec lámán a užíván k výrobě nástrojů, nejen tady, ale i v krajinách značně vzdálených. Žil zdee člověk ve starším a zcela jistě ve středním paleolitu. Několik sídlištních vrstev, zejména z poslední doby meziledové.

Kůlna - Morava, v období středního paleolitu nejbohatší a nejdůležitější z osídlených oblastí ČR. Jeskyně Kůlna u Sloupu v Moravském krasu. Sahá do hloubky až 10m, členěna do více než dvaceti vrstev postupně vznikajících od poslední doby meziledové. Osídlení tzv. epimagdalénienu ze samého konce paleolitu s drobnými čepelovými a úštěpkovými nástroji, památky magdalénské kultury (destička s mamutí slonoviny s rytým a řezaným ornamentem). Dle uhlíků z ohniště zjištěno pomocí radiokarbonové metody stáří vrstvy zhruba na 9.600 let př.n.l. Ze středního paleolitu - moustierská kamenná industrie (více než 350 kusů - drasadla - úštěpkové nástroje s pracovní hranou upravenou otloukáním, užívána snad ke zpracování kůže, i jeden dorbný klín). Nálezy kostí zvířat (mamut, nosorožec, sob), dále pozůstatky neandrtálského člověka - obejveny r. 1965 ve vrstvě z konce staršího würmu, část pravé horní čelisti mladého člověka. Později se zde našel i zub.

kůlna

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře