Některá data na středověk

14. listopad 2010 | 20.57 | | autor: eliska

images

BYZANTSKÁ ŘÍŠE

312- bitva na Mulvijském mostě: Konstantin X Římanům, zvítězil Konstantin

325- Nikájský koncil, zakázáno ariánství

378- bitva u Hadrianopole: Gótové+Hunové+Alani X Řím, vítězí Gótové.....

636- bitva u Jarmuku: muslimové X Byzanci, vítězí muslimové

1071- bitva u Mantzikeru: Byzanc X Seldžučtí turci, vítězí turci, získávají Malou Asii

1204- Konstantinopol dobyta křižáky( Latinské království)

1453- dobytí Konstantinopole Turky


FRANCKÁ ŘÍŠE

Sjednocování za Chlodvíka( 482-511), nechal se se svou družinou pokřtít v Remeši.

451- bitva na Katalaunských polích: Římané X Hunové, Atila byl poražen a musel se stáhnout

486- bitva u Soissons, poražen poslední římský místodržící(Syagrius) v Gálii, byl poražen Franky pod vedením Chlodvíka

500- boje s Burgundy

507- vytlačení Vizigótů z Franci u Poitiers( město u Vouillé)

534- připojeno Burgundsko

687- Pipin II. spojuje majordomát tří částí

732- bitva mezi Tours  Poitiers: Karel Martel(kladivo)  zastavuje muslimskou expanzi do Galie

751- se Pipin III.

(krátký) stává králem

756- Pipinova donace- Pipin věnuje papeži Štěpánovi dobýté území v Itálii( okolí Říma, jde o původní území Langobardů)

800- korunovace Karla Velikého

841- bitva u Fontenoy, Lothar je poražen svými bratry Ludvíkem Němcem a Karlem Holým = vnukové Karla Velikého

843- Verdunská smlouva, vymezovala hranice jednotlivých částí, které patřily vnukům Karla Velikého

911- získávají Normani severní území(Normandii), dohoda s Karlem Prostým

987- Hugo Kapet zvolen francouzkým králem, nová dynastie nejdříve Robertovci, později Kapetovci


ANGLIE

876- bitva Alfréda Velikého s Dány

1066- bitva u Hastingsu: Vilém Dobyvatel X Harald Godwinesson, Vilém vítězí a nastupuje na Anglický trůn

1086- dokončení Domesday Book( kniha posledního soudu) zaznamenala počet obyvatel, majetku.....

1154- na anglické trůně jsou střídáni Normani za Plantagenety

1214- bitva u Bouvines: Anglie ztrácí své državy na kontinentě

LANGOBARDI

-Rotaryho edikt- nejucelenější germánské zákoníky

568- založení státu v Itálii

774- jejich území dobývá karel Veliký

756- Pipinova donace

OTONI

951- Ota I.(nástupce Jindřicha Ptáčníka) pořádá tažení do Itálie, podrobuje si tamní vévody

955- bitva na Lechu(u Augsburgu) Ota I. vítězí nad Maďary, měl finanční podporu Boleslava I.

962- získal Ota I. císařský titul

1122- wormský konkordát, rozdělil moc na světskou a duchovní

POLSKO

-Měšek I. zakladatel Piastovců

-Boleslav I. Chrabrý stabilizoval stát, připojil Malopolsko

ČECHY

623- zvolení Sáma jako náčelníka

631- bitva u Wogastisburku, bojoval zde Sámo proti Dagobertovi(poslední faktický král franků, pak už jen moc majordomů)

-Mojmír, první moravský doložený kníže

- Rastisla, za jeho panování roku 863 přichází Konstantin a  Metoděj

870- Morava dobyta Bavory a Franky

- Bořivoj, první český doložený kníže

935- vražda sv. Václava

-Boleslav II. Pobožný:

973- zakládá první pražské arcibiskupství( první biskup sas Dětmar)

982- biskupem Vojtěch Slavníkovec

995- vyvraždění Slavníkovců

997- u hradu Cholin(v Prusku)  zavražděn Vojtěch Slavníkovec

1039- Břetislav I. tažení do Hnězdna, přivezl ostatky svatého Vojtěch do Čech

1063- založení biskupství v Olomouci

1085- Vratislav II. získal nedědičný královský titul( za podporu Jindřicha IV. a účastnění se na jeho tažení)

1185- získáva Vladisla II. nedědičný královský titul( za účast na II. křížové výpravě 1147, za pomoc Fridrichu Barbarossovi v boji proti odbojným městům a za věrnou službu králi)

1197- Přemysl Otakar I. nastupuje vládu

1212- Zlatá bula sicilská, dědičný královský titul, primogenitura(nastupuje nejstarší syn)

LETOPOČTY MIMO

622- HIDŽRA- odchod Mohameda z Mekky do Mediny, počátek muslimského kalendáře

711- vpád muslimů na pyrenejský poloostrov

1099- dobytí Jeruzaléma

- 3.křížová výprava: Fridrich I., Richard Lví srdce, Filip II. August

-4. křížová výprava: nedošla do Palestiny, ovládla Konstantinopol 1204

1291- pád poslední křižácké pevnosti- Akonu

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře