Druhá přednáška

19. červen 2011 | 21.05 | | autor: lucie

DRUHÁ PŘEDNÁŠKA

- "malá doba ledová"

- Q. Záruba: geologický podklad a základové poměry vnitřní Prahy. 1948

Schéma terasovitého vývoje Vltavy

- Vltava  vytvořila štěrkopískové terasy ze svých nánosů v údolí

- terasy tvoří v Pražské plošině úplná terasový systém odpovídající jednotlivým "ledovým dobám" starších čtvrtohor (pleistocén)

Plošné rozšíření pleistocénních terasových akumulací

- oblast holešovického meandru, Roztoky

- západní část Prahy hornatá, většina ploch bezvodných

- potoky: Motolský, Šárecký

Skalní podklad a terénní reliéf

- skladní podloží v centrální části Prahy je překryto až 10m mocnými pleistocénními a holocénními náplavy

- skalní podklad staroměstského a novoměstského prostoru je většinou tvořen měkkými ordovickými horninami

Ordovické horniny

-         břidlice králodvorské, bohdalecké, vinivké, libeňské, dobrotivské, klatovské a liteňské

-         břidlice budují sklaní podklad v různě širokých pruzích, tektonicky porušených ve směru JZ-SV

Ordovické křemence

- křemence obvykle tvoří lavice o mocnosti 10-50 cm (někdy až 1-2m)

- dal se použít ke stavbě hradeb

- křemence libeňského souvrství, Bílá skála pod Bulovkou, Praha – Libeň

Ochrana památek. Sborník klubu za starou Prahu na rok 1958.

Podzemní Praha. Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer

Pražský vrch. Petřín. Jan Zavřel a kolektiv

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře