11. Přednáška

21. květen 2011 | 20.38 | | autor: misa

2. pol. 15. stol. – předěl, vznik nových věcí

 • 3 hlavní království:ČESKÉ, POLSKÉ, UHERSKÉ
 • Matyáš Korvín začíná používat i titul "Rex Panonnia" Pannonie byla římskou provincií na území Uher
 • renesance – první prvky se u nás objevují díky Uhrám
 • "Rex Sarmacia" titul užívaný v polském království

             o   (Sarmati se v dobách antiky rozléhali někde na tomto území)

 • 1458 – Jiřík z Poděbrad zvolen českým králem, byl nonkonformní (uznával na území 2 církve)
 • 1462 – zrušení kompaktát
 • 1485 – Kutnohorský mír ( svoboda vyznání, rovnocennost obou církví)
 • 1467 – křížová výprava proti Jiříkovi zbaven trůnu
 • Vladislav Jagellonský vede válku s Matyášem Korvínem a obsazuje Moravu a část Slezska
 • 1469 – Vl. Jagellonský zvolen českým králem
 • 1478 – probíhají v Budíně jednání o ukončení války

o   Gabriel z Verony – františkán

§  přešel do Matyášova tábora, nejvíce ho podporoval

§  jmenován kardinálem

o   Jan Filipec – františkán

§  nejvyšší administrátor olomouckého biskupství

§  také se přidal k Matyášovi

o   Pavel z Moravy

§  františkán

§  poradce obou králů (Vladislava i Matyáše)

·         vznik dohody:

o   Vladislav Jagellonský si podrží celé Čechy

o   Matyáš získá ostatní země Koruny české

o   náboženská otázka: snaha o jednotu církve (existovaly totiž 3 instituce)

 • 1490 – umírá Matyáš Korvín
 • dolní konzistoř českých utrakvistů se nachází někde u Týnského chrámu
 • 1483 – dochází ke krvavému utrakvistickému povstání v Praze
 • Vladislav Jagellonský táhne na Prahu, ale je zastaven už u Kutné Hory, kde mu neotevřou bránu
 • 1440 – vznik Listu mírného, ze kterého později vznikl Kutnohorský mír
 • v této době panuje touha po opravdovosti 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře