10. Přednáška

21. květen 2011 | 19.38 | | autor: misa

REFORMATIO= navrátit něco do původního stavu

artistická fakulta = filozofická fakulta

Tomáš Akvinský:

 • přední teolog středověku
 • nesouhlasil s vyvražďováním pohanů

Křesťanský západ se považoval za reprezentanty Boha.

Náboženská tolerance ve středověku neznamená totéž co rovnost.

od 12. stol. – různorodost církevních společenstev

TOLERANCE Z NUTNOSTI:

 • např. na Pyrenejském poloostrově (mnoho muslimů a židů)
 • vyhnání muslimů z Castilie, později i židovské komunity odchod do Granady

Čechy a Morava: na počátku téměř žádná tolerance...ta se vyvíjí postupně

4 artikuly pražské:

 • ORDINATIO = svěcení
 • projevovat se na veřejnosti svobodně, právo na svůj názor
 • pokus o reformu církve – návrat k prvotní
 • Viklefská propaganda – začíná se objevovat u nás kolem r. 1400, zásahy církevních představitelů do politického systému
 • trestání smrtelných hříchů (veřejná prostituce)

Jan Kapistrano:

 • pražský kazatel a reformátor

LECTIO = čtení na univerzitách

1431 – poslední křížová výprava (u Domažlic)

1433 Basilejská kompaktáta, schválení některých textů vytvoření dohody, kterou přijímá i Zikmund Lucemburský

1436– znojemský koncil Basilejská kompaktáta přijata jako zákon pro Čechy a Moravu

1458 – zvolení Jiříka z Poděbrad českým králem, slíbil, že bude pronásledovat kacíře

Česká monarchie se stala monarchií stavovskou (tedy šlechty a měst).

1509  - zemský sněm v Kutné Hoře, vydán KUTNOHORSKÝ MÍR(určuje svobodu vyznání pro katolíky i utrakvisty od krále po sedláka)

 • platí u nás až do r. 1567, v této době jsou u nás zrušena i kompaktáta
 • skupina kolem Jiříka z Poděbrad se snažila mír udržet 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře