9. Přednáška

21. květen 2011 | 18.53 | | autor: misa

Vytlačení osmanské říše z Evropy

...bylo důvodem kruciát.

Druhým důvodem bylo papežství.

Formálně má papež jmenovat biskupy, kvůli jejich velkému množství to nestíhá.

KRUCIA= konglomerát církevních úředníků 

Evžen IV. (papež) – 1439 – vyhlásil projekt proti Turkům: na moři i na souši

 • sám se aktivně účastnil příprav na kruciátu
 • operace na souši byly svěřeny kardinálu Cesarinimu (papežský legát v Uhrách, Dalmácii a Polsku; od r. 1444 se jeho koncese rozšiřují na celý orient; měl povoleno vybírat desátky)
 • křesťanská vojska postupovala do Bulharska, obsadí Sofii, Mišť , a zastaví se někde před Edernem
 • (pod legátovu pravomoc patřilo území mezi Benátkami a Konstantinopolí (křesťanská) a až k Černému moři)
 • (turečtí vojáci se dostali až ke Gibraltaru)

70. – 80. léta – osmanská říše útočí přímo na Itálii obava, že celý jih bude islámský

1442 – papežem se stává Kalixt III. 

 • vytvořil projekt k uskutečnění vítězství evropské námořní flotily     

Řekové vedeni Konstantinem XI., Uhři, Srbové a Albánci měli úspěchy v bojích proti Osmanům.

Francesco  Condomerio – synovec papeže

10.11.1444– hlavní střet u Varny: Osmani X papež

 • vydal se sem i Vladislav Varnenčík  (český král), ale netrefil na místo určení ( :D )

papež Kalixt III.:

 • 1455-58 – papežský stolec
 • spojenci mezi panovníky Evropy
 • chtěl, aby se SŘŘ účastnila kruciáty
 • 1456 – vítězství křesťanských vojsk u Bělehradu

               o   františkán Giovanni de Capistrano  se bitvy účastnil

Kazatelé pravdy = osoby určené k obracení na křesťanskou víru (muslimové, židé).

Giovanni de Capistrano:

 • konverze v posledních 2 letech života
 • respektuje křesťany jiných vyznání
 • 23.10.1456 umírá

Pius II.:

 • nastupuje po smrti Kalixta III.
 • svolává kongresy křesťanských panovníků
 • volá po další kruciátě
 • jeho podporovatelem byl Matyáš Korvín
 • oficiálně vyhlásil válku Mehmedu II.
 • strategie: 2 armády, které se spojí až před Konstantinopolí, kde porazí Osmany
 • 1464 umírá...ke kruciátě nedošlo

Na papežský stolec nastupuje Pavel:

 • ukončuje kruciáty proti Turkům
 • věnuje se kruciátám proti Čechům
 • s Matyášem Korvínem uzavře mír

Osmanská říše se konsoliduje 1464-90 se neděje nic, poté nastupuje Sixtus III. na papežský stolec a znovu upozorňuje na islámismus.

Sixtus IV.:

 • snažil se koordinovat s námořními jednotkami
 • snažil se podnítit moldavského a ruského panovníka proti Turkům
 • nepovedlo se mu vyvolat kruciátu

Osmani přecházejí do protiútoku.

 • 1480 – napadají 2x Rhodos a Otrant (Itálie)
 • papež podpořil Johanity, kteří Rhodos bránili, a také neapol. krále
 • 1521,1523 – napadají Uhry
 • postupně si podrobují střední Evropu, několikrát se dostanou až k Vídni, ale nedobudou ji

1484 – nový papež Inocenc VII. 

 • 1490 – koncil v Římě ohledně postupu proti Turkům
 • 25.7. 1490 – souhlas papeže k útoku
 • ale kruciáta se nekoná 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře