8. Přednáška

21. květen 2011 | 18.38 | | autor: misa

STOLETÁ VÁLKA

- konflikt mezi Anglií a Francií (1337 – 1453)

Eduard III. :

·         anglický král

·         usiloval o franc. trůn a oblast Flander

·         1337 – popřel legitimitu Filipa VI.

1346bitva u Kresčaku, kde zemřel Jan Lucemburský

1356bitva u Poitiers

V obou případech byla Francie poražena francouzská společnost se začíná rozdrobovat.

Jan Dobrý (francouz. král) – měl dva syny – Karla V. a Filipa Smělého

Filip Smělý měl v držení království Burgundské.

·         1369 – svatba s Markétou Flanderskou spojil Burgundsko a Flandry

·         těžiště jeho vévodství se přesunulo do Bruselu

·         měl syna Jana Nebojácného, který nastoupil na trůn po smrti svého otce r. 1404

1380 – umírá Karel V. Filip Smělý se stává regentem jeho syna Karla VI.

Jan Nebojácný:

·         vraždil své politické příslušníky

·         1407 – nechává zavraždit Ludvíka Orleánského (bratra Karla VI.)

V 15. stol. existovala možnost vzniku "unie" mezi Anglií a Francií.

Jindřich V. zvítězil nad Francouzi v bitvě u Azincourtu r. 1415.

1422 – Jindřich V. nečekaně umírá záhy na to i francouz. král Karel VI.

nástupci na anglický a francouz. trůn:

·         Jindřich VI. – Angličan

·         Dophin Karel VII. – Francouz

Johanka z Arku:

·         bojovala na straně Karla VII., dosáhla jeho korunovace na franc. krále

·         r. 1430 adresovala list českým husitům (pouze diktovala, neuměla číst ani psát)

·         byla r. 1431 upálena jako kacířka

·         VIZ REFERÁT

Angličanům zůstalo několik normanských ostrovů.

1453bitva u Castellione – symbolický konec stoleté války 

Jean Gerson – kancléř na univerzitě

Království francouzské a české ( éra husitů) se odklonilo od římské církve.

4 neúspěšné kruciáty proti Čechům během 7 let na straně husitů bojují disciplinovaná vojska, ale v kruciátách panovala nedisciplína, vojáci pocházeli z různých koutů státu

1426 – kardinál Henry Boford potvrdil účast na kruciátě, stejně tak vévoda slezsko-český

Zprávy z východu vzbudily chuť do boje také u Filipa Dobrého, který také chtěl proti Čechům bojovat.

Obchodní styky mezi Flandry a Čechami znamenaly šíření kacířství.

1419 – vypuknutí husitských válek

Filip Dobrý:

 • zajímal se o pražské kacíře
 • vymyslel plán, jak se s českými nonkonformisty vyrovnat
 • burgundský protihusitský projekt = pokus o výraznější angažmá Burgunďanů v kruciátách
 • 20. – 30. léta – návod k bojům proti českým husitům
 • pisatel vládci navrhuje, aby se už po třetí oženil rozšířil by tak svoji moc
 • nemohl si dovolit, aby byl vázán dalšími politickými problémy
 • 1428 – pacifikuje menší války v severní Francii
 • vzájemné vztahy mezi ním a Zikmundem II. (římským králem) nejsou dobré Filip se to pokoušel napravit, aby během kruciáty mohl projít přes říšské území
 • nevěděl, jak se k nám dostat, dokonce vyslal i lodní flotilu  - myslel si, že se k nám dostane přes moře
 • Burgundské vévodství bylo velmi bohaté
 • Burgunďané nevěděli téměř nic o vojenské strategii, proto vyslali zvědy
 • díky husitům jsme víc a víc známí, Češi. ... Čech = "bohém"
 • Filip žádal o finanční pomoc u církev.  institucí na uskutečnění svého plánu

Gilbert de Lannois

·         působil na Filipově dvoře v Bruselu

·         pravděpodobný autor plánu kruciát proti Čechům

·         1422 – 23 – uskutečnil průzkumnou cestu do Čech

·         napsal dílo Cesty a poselstva, kde popisuje svůj 9denní pobyt v Praze 

Zikmund II. :

·         zaměstnán bojem s Turky

·         čeká na císařskou korunovaci

·         zastavil projekt Filipa Dobrého... kdyby si Burgunďané podmanili území Čech, tak by o něj Zikmund po korunovaci přišel

1428 – poselstvo burgund. vévody k Zikmundovi (jednání proběhlo v BRATISLAVĚ?)

1431 – poslední křížová výprava u Domažlic byla poražena vítězství Čechů

Česko-burgundské kontakty trvaly do 60. – 70. let 15. stol. (1466 – kruciáta proti Čechům, v čele stojí uherský král Matyáš, Burgunďané bojují také – JEJICH POSLEDNÍ KONTAKT!!)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře