7. Přednáška

21. květen 2011 | 17.20 | | autor: misa

1347 – založen klášter na Slovanech

1348 – založena Karlova Univerzita

Jan Milíč z Kroměříže:

·         nechává stranou sovu kariéru, rozhodl se kázat lidu

·         ten, kdo měl podle něj poškozovat společnost, byl Karel IV. ten na něj nijak nereaguje

·         toto nařčení pro Milíče mohlo znamenat i smrt

·         odjíždí do Avignonu, volá po koncilu

1409koncil v Pise

·         řeší schizma 2 papežů, snaha o jejich rezignaci, ale místo toho tu jsou najednou 3

Jan Hus spojí reformátorská hnutí v Čechách

Matěj z Janova:

·         teolog, měl problémy s inkvizicí

·         autor spisu rozebírajícího analogii Starého a Nového zákona

·         očekává objevení duchovní komunity (lidí bez meče), scházet se měli v kapli Betlémské

·         (v kapli se nesměla odříkávat bohoslužba, jen kázat; reformátoři zde shromažďovali své přívržence)

NATIO BOHEMICA = český národ

·         vytváří univerzitní korporaci

·         hlásili se sem lidé z Čech, Moravy a Slezska

·         návrat k prvotní církvi – primární snaha univerzitních teologů

1414 – 1418koncil v Kostnici

·         vyhlášení supremace koncilu nad papežem = KONCILIARISMUS

·         upálen Jan Hus a Jeroným Pražský

1417 – novým papežem je Martin V. 

Vnitřní christianizace a uvědomění si svého individua = i děti jsou rovnocenným občanem a členem společnosti.

Kruciáty směrem na Čechy, aby došlo k umravnění českých reformátorů ... nedaří se

Julián Cesarini – přivedl 5. křížovou výpravu do Čech 

1431 – koncil v Basileji snaha řešit otázky reformace

·         přizvou spolky mimo západní církev (i Čechy)

·         teologická debata: Bible je to jediné svaté... a Cesarini se neopomíjí ozvat

·         KOMPAKTÁTA– potvrzení přijetí Čechů zpět do západní církve

1449 – jediným papežem je Mikuláš V. konciliarismus upadá

Posílení parlamentární složky určitá skupina lidí měla reprezentovat orgán, který měl jednat a hledat kompromisy (jednotu).

Papež si myslel, že je jako jediný držitelem autority.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře