6. Přednáška

21. květen 2011 | 16.50 | | autor: misa

Jindřich VII. Lucemburský:

·         měl za úkol udržet lucemburskou periferii

·         neobratně ovládal němčinu

·         1294 – vazalem francouzského krále Filipa IV. Sličného

·         ženatý s Markétou Brabantskou, měli 3 děti

Balduin:

·         trevírský arcibiskup, bratr Jindřicha Lucemburského

0pt;mso-list:l1 level1 lfo2">·         vstoupil do Jindřichovy politické kariéry

·         chtěl, aby se jeho bratr stal římským králem

SŘŘ  se měla stát německým státem, panovník zase nezávislý na francouzském králi.

Kandidatura Jindřicha VII. vypadala slibně.

Petr z Aspeltu – mohučský arcibiskup, rádce a kancléř českého krále Václava II.

1308 – hrabě Jindřich Lucemburský byl zvolen králem, o rok později byl korunován v Cáchách 

·         začal se chovat autonomně, svou funkci bral velmi vážně

·         věnoval se jen přípravě své římské jízdy a politicky si chtěl připoutat severní Itálii k říši

Jindřich přijal pro svého syna Jana Lucemburského královskou korunu českou Jan se oženil s Eliškou Přemyslovnou.

Na podzim r. 1310 vstoupil Jindřich VII. do severní Itálie, r. 1311 korunován na císaře (chtěl obnovit staré římské impérium = Renovatio imperii v Římě to vyvolalo odpor, hlavně u rodiny Orsiniů).

Filip IV. Sličný sice poslal Jindřichovi gratulace, ale nebyl s touto situací spokojen.

Jindřich se snažil ovládat i křesťanskou církev.

1312 – Jindřich onemocněl malárií, 1313 umírá; (zbyla po něm legenda: ideální panovník, který má tu moc obnovit římské impérium; je mu věnována pozornost i ve Zbraslavské kronice).

Po Jindřichově smrti je otázka nástupce nejasná, volbu měli na starosti kurfiřti. ENTER

Jan Lucemburský i Filip Sličný měli zájem o císařskou korunu Jindřicha VII., stejně tak Ludvík Bavor reprezentující rakouský tábor. ENTER

Avignonští papeži stojí na straně francouzského krále Filipa IV. Sličného. ENTER

Ludvík Bavor:

·         zvolil ho také český král Jindřich Korutanský

·         na jeho stranu přešel i Jan Lucemburský

·         1324 – exkomunikován papežem kvůli podezření ze vzpoury vůči duchovní moci

·         1314 – zvolen římským králem

·         spojil se s teology, kteří chtěli na papežovo místo – Marcilius z Padovy (postavil se na stranu františkánů)

·         přijal Marciliovu teorii za svou a vydal se na římskou jízdu

·         1327 – vstoupil do Itálie a přijal korunu od vévody, ne z rukou papeže

·         Marcilius zůstal duchovním rádcem Ludvíka Bavora

Františkánský spiritualismus:

·         objeví se něco jako živý anděl...obnoví to římské impérium

100 let po smrti Jáchyma z Fiore stále žijí jeho myšlenky, na které se napojil i Ludvík Bavor

·         mělo dojít k reformě církve – osvobození světských záležitostí od církve

·         neustálý spor císaře s papežem

Františkáni:

·         William z Occamu – františkánský myslitel

·         fratičelní = nejradikálnější skupina františkánů – označování za heretiky

·         vzniká církevní rozkol

·         Jan z Valle - 1334 - generálním ministrem františkánského řádu, který se pokusil o sjednocení všech křesťanů; zemřel r. 1351

·         Klement VI. zakázal působení řádu 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře