5. Přednáška

21. květen 2011 | 16.11 | | autor: misa

Kulturní centra po roce 1200:

·         Krakov

·         Praha

·         Budín

Polsko ve 12. – 13. století:

·         rozklad centrální moci

·         1226 – ujovský a azovský vévoda předal část Polska řádu německých rytířů

·         1283 – řád si podmanil většinu Pruska a další území Polska – to znamená postupný rozpad moci říše

Slezsko – střed zájmů Česka a Polska, protože je hospodářsky velmi bohaté

Piastovci – prosazovali centrální moc – Jindřich Pobožný

Několik desítek let chaosu.

Česká politika se zaobírala situací v Polsku (Přemysl Otakar II., Václav II.)

1292 – Václav II. obsadil J Polsko – manželka Eliška Rejčka (cítil povinnost pomoci tomu Polsku) – dobyl Hnězdno a roku 1300 se nechal korunovat polským králem

Václav II. byl zavražděn roku 1306 v Olomouci.

Vladislav I. Lokýtek– 1311 – korunovace na polského krále – Piastovec

1333 – 1370 – vláda Kazimíra Velikého (vydal Vyšegrádský mír – zajistil si jím klidnou cestu do Poznaně (Ukrajina)

CHRONICON POLONIE – sepisoval ho poznaňský biskup

Ludvík I. Veliký z Anjou :

·         usedl po smrti Karimíra Velikého na polský trůn roku 1370 (zemřel roku 1382)

·         zadržoval expanzi Osmana Murada I.

Po smrti Ludvíka se neví, kdo má v Polsku vládnout (rodová spřízněnost, někdo ze zahraničí)

Princezna Hedvika měla být vhodně provdána za litevského velkoknížete Jagella– stane se proto polskou královnou roku 1384.

Krévská dohoda:

·         mezi Litvou a Polskem

·         litevský velkokníže Jagella – nechá se pokřtít a vezme si Hedviku – po křtu převezme jméno Vladislav a stává se tak zakladatelem Jagellonců – vzniká christianizace Litvy

Bitva u Grunwaldu

-          1410

-          polský král Vladislav se spojil se svým bratrancem proti řádu německých rytířů – porazili ŘNR a obsadili Žmuď (to fakt existuje, to není vtip... :D )

Vladislav Jagellonský:

·         1409 – porážka řádu německých rytířů (porazil zde Jindřicha z Plavna)

·         1411 – uzavřen mír s Poláky

1301 – český princ Václav je zvolen za uherského krále – přijal jméno Ladislav – končí roku 1305 a věnuje se české státnosti

Od roku 1382 vládnou Anjouovci

1396 – bitva u Nikopole – SŘŘ je poražena Osmany

do roku 1428 – na osmansko-uherské frontě byl klid – Zikmund se věnoval české politice

Zikmund Lucemburský:

·         založil roku 1408 - DRAČÍ ŘÁD, který měl za úkol bojovat proti Osmanům, poté také proti husitství (třeba Želivský)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře