4. Přednáška

21. květen 2011 | 15.45 | | autor: misa

30.3.1282sicilské nešpory vyhnání rodu Anjou z Neapolska

nonkonformní hnutí: (katarství)

·         víme o nich především od jejich protivníků, ne přímo od nich

·         Niketasova charta – dokument z r. 1268

o   1. část je o shromáždění z r. 1167, kde se setkali zástupci z francouzské katarské církve, italské, albigenské a karkasonské církve

0pt;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto; text-indent:-18.0pt;mso-list:l6 level2 lfo1">o   čestným hostem byl katarský biskup z Konstantinopole Niketas

o   zvolili biskupa losem a pak jej vysvětil přímo Niketas

o   2. část se týkala vymezení hranic jednotlivých katarských církví na jihu Francie

Na poč. 13. stol.  se začíná pomalu postupovat ke zničení kacířství, byli naštvaní, že v křesťanských zemích se nacházejí celá hnutí, která nerespektovala rozhodnutí a příkazy papeže.

1206 – tolerantní vystupování, kázání božího slova

·         Dominik Kuzma

·         na vrcholu křesťanstva byl papež Inocenc III.

Papež požadoval tvrdý zákrok hlavně proti Raimondovi z Toulouse a jeho bratranci lidé to vnímali jako vměšování se do francouzských záležitostí.

1208 – na jihu Francie byl zavražděn jakýsi Pierre, za iniciátora byl prohlášen hrabě papež vyzval ke křížové výpravě

1209 – v Lionu se shromáždilo vojsko za účelem boje proti kacířům (protože ti jsou nebezpečnější)

·         tažení trvalo 15 let

·         r. 1224 byl vyhoštěn Raimond s celou svou kacířskou rodinou

·         po této kruciátě se dá říci, že je v této oblasti kacířství zničeno

Simon z Montfortu byl podporován cisterciáky, navrhoval neustálé popravy kacířů.

Františkánství:

·         1209-1210– Francesco Giovanni předstoupil před papeže Inocence III. a požádal ho o potvrzení nového způsobu života (existenci jejich řádu)

·         schválení bylo jen ústní (tedy dočasné)

·         rozšířili se po celé Itálii, přes Alpy do celé Evropy; podnikají i misii na východ

·         dělení na 3 složky:

o   ordo primus – řád mužský

o   ordo secundus -  řád ženský

o   ordo tercius – světská větev (muži i ženy), nezavazovali se ke 3 slibům: chudoba, čistota, počestnost)

·         1221 – řehole sv. Františka, ta nebyla papežským stolcem schválena...vytvořili novou řeholi, kterou r. 1223 papež. stolec schválil

·         Malý a Velký testament z r. 1226

·         František byl hned po své smrti kanonizován

Jáchym z Fiore:

·         předpověděl nástup 3. věku

·         dělil dějiny na 3 období :

o   věk Otce (Hospodin)

o   věk Syna (Ježíš Kristus)

o   věk Ducha svatého

František kladl důraz na manuální práci; tendence k teatrálnosti – zpívá francouzsky, jak ho to maminka naučila (tři, dva, jedna...smích!!! :D )

·         spirituální tendence

·         Kronika sedmi soužení menších bratří

·         františkáni chtěli obnovit starou východní církev

·         doufali ke konverzi celého Východu

PAX MONGOLIA – mír na suchozemské stezce; kulturní interakce

Petr Valdéz:

·         stal se exemplárním kacířem

·         kladl důraz na chudobu stejně jako František

·         důraz na kázání evangelia

·         společnost není nutné dělit ("trojí dělení")

·         prvek vzdoru proti politickým tendencím (např. Konstantinova donace)

antagonismus distancování se od ekonomických aktivit

1362 – v hlavním městě  Kurčak na Volze se začíná propagovat západní církevní struktura (propagace pokračuje až do Číny)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře