3. Přednáška

21. květen 2011 | 14.49 | | autor: misa

13. století:

·         judaismus byl od dob zničení Jeruzaléma v diaspoře

·         křesťanský Západ objevuje Aristotela – do té doby nebyl známou osobou – až od toho 13. století se začíná stávat tak slavnou osobností – díky arabským učencům – jeho základní myšlenkou bylo, že KOSMOS je nekonečný, což církev pobuřovalo

·         pochybnosti o věčnosti světa – podle křesťanského světa to muselo něco omezovat

·         zdomácněl antický názor o středu vesmíru – planeta Země jako střed – kolem pak byly sféry, kde se nacházel Měsíc, Slunce, ...

·         teologům a filozofům se povedlo upřednostnit názor o tom, že Země je kulatá – základní myšlenkový proud v této době

0pt;mso-list:l0 level1 lfo1">·         ORBIS TERRARUM = obraz zemský

·         Elucidarium = jejich ambice – vysvětlit vše o světě kolem sebe

Ve 14. století – připodobňování tvaru Země k jablku – představa o kulatosti Země žije i v oblasti ikonografie – panovnické jablko!

V mentálním středu zůstává Jeruzalém

Na křesťanském Západě – touha po poznání světa – jeho součástí měla být i christianizace světa.

John z Mandevilly – cestopisy - přeložil to Vavřinec z Březové – měl sloužit k hlubšímu poznání těch krajin světa.

V této době také vznikají vodní mlýny na každém potoce.

Marco Polo – cestopisy – ty jsou přeloženy do češtiny na počátku 14. století

Prohledávání okrajů světa – co je na J, V, Z, a S?

·         J – hranicí světa zde byl Africký rovník

·         V – měl končit někde u Tartaru

·         S – zde to měla být ledová Arktida

·         Z – co tam mělo být? – už v antice se mluví o dalekém ostrově na západě – na mapách se tam objevoval nápis TERRA INCOGNATA (nevědomost o tom, co tam je)

Vikingové někdy kolem roku 100 dorazili k břehům "Ameriky"

15. století:

·         Jindřich Mořeplavec (portugalský král) – podnikal objevné plavby kolem pobřeží Afriky, atd.

·         otevírá se nová cesta na západ

·         středověký člověk chtěl hlavně poznávat, zkoumat, podnikat cesty a najít něco nového – dosud neobjeveného

·         okraje světa – týkalo se to i toho východu – od 12. století se objevují pověsti o zemích kněze Jana – křesťané s ním chtěli díky tomu uzavřít spojenectví, protože tyto země měly být pozemským rájem

·         oblast Ruska (Sibiř především) – to mělo být místo protibožských sil – ohrožovalo tu slovanskou polspolitost

Po roce 1200 – doba Štaufská je už minulostí – Římská říše získává novou identitu

Čechy – je to území, kde v té době vládnou velmi ambiciózní panovníci se sebevědomou elitou.

Mongolové:

·         mongolská vojska chtěla vyplenit celý svět a získat ho – chán si tím chtěl celý svět podmanit a stát se REX CELESTIS (=nebeský král)

·         střetávání probíhalo na vojenské bázi

·         1241 – ruská knížectví kolem Moskvy jsou obklíčena Mongoly, i oblast Kyjeva – dojde k bitvě u LEHNICE, kde jsou Rusové poraženi

·         mongolský proud se ze Slezska stočil přes Moravu směrem k Uhrám, které si podmaní a vrací se zpět na Východ

·         pochází z Tartaru – z předpeklí

·         český král = zachránce Evropy – protože před ním ti Mongolové utekli – je považován za nového Alexandra Velikého

·         Západ je prostorem působení těch protibožských sil

·         podle ruských knížat je kontakt s Čechy a Západem nebezpečný

·         o Češích a jejich králi věděli i na jihu – poznámky o tom, že jsou to slavní bojovníci v MAGNA BOHEMIA

Viclan = Václav I. – je politicky nezávislý – poráží Poláky a Prusy (?)

Reimar von Zwetr – říká, že nejideálnějším panovníkem je Václav I. – je to 1. slavný minesengr na dvoře Václava I. (minesengři měli volnou ruku pro formulace)

1241 – Polsko a Uhry jsou v troskách

V Polsku vzniká nápad spojit se s Čechy – díky společným kořenům.

1252CHRONICA COLONIEN – Konsislav Vaško – konstrukce 3 praotců:

·         Rus

·         Lech

·         Čech

1250– Mistr Sigeher (z matčiny strany Štaufovec)– Václav I. je přirovnáván k Šalamounovi (moudrost), Artušovi (statečnost) a dánskému králi (dobrosrdečnost)

České církevní oslavováví Václava I. – díky Přemyslu Otakaru I.

1254 – vyhlášení křížové výpravy proti Litevcům a Prusům – hlavním tahounem měl být český král Přemysl Otakar II. – likviduje ty formy Pruské civilizace – nastává masová christianizace – Bruno ze Salzburgu ( -> arcibiskup, který je měl všechny pokřtít)

1255 – 1256 – v těchto letech se té křížové výpravy zúčastnil i ten Mistr Siegeher – stal se kronikářem té výpravy

Přemysl Otakar II. – stylizace do postavy hrdiny křesťanů

1260 – bitva na Moravském poli – Přemysl Otakar II. tam porazil Uherského krále – P. O. II. se chtěl stát císařem SŘŘ

Enrico de Isarnia

·         vypraví se kolem roku 1270 do Durynska

·         1271 – účastní se další výpravy proti Uhrům

·         zastával názor, že císař je Sluncem – papež jen překáží – vypracování strategie na získání císařské koruny

1267 – 1268 – kruciáta proti Litevcům – vítězství se ale nekonalo

Literatura:

o   díla psaná ve staré češtině – kolem Alexandra V. se objevovali osoby s českými jmény

o   díla psaná ve staré němčině – Ulrich von Etzenbach – alexandrovský epos – byl 80. letech 13. století – oslava českého panovníka

Václav II.:

·         syn Přemysla Otakara II.

·         báseň o něm hovoří jako o panovníkovi polském, českém a uherském

·         internacionalita českého dvora

·         sídlem univerzálního vladaře se stala Praha

Wilhelm von Vende – politický román o českém králi Václavu II.

Jan Lucemburský:

·         je povolán do Čech

·         nebyl králem cizincem

·         přenesení vlády do Čech

·         on proslavil české království v zahraničí

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře