Devátá přednáška- 20.4.2011

20. květen 2011 | 14.54 | | autor: mistr-bucket

Zemědělství

Zemědělství zajišťovalo potravinářské produkty, které sloužily k obživě výrobců a všech ostatních společenských skupin

Základem pěstování plodin a chov zvířat

Život zemědělců podřizován lunárnímu roku,a geografickým podmínkám

Jednalo se těžkou fyzickou práci, která měla ustálený postup-nebylo ho možno přerušit ani vynechat

Na ikonografii zemědělce: ostruhy, tesák, meč(Dürer-1496)

Kalendáře s tzv. minucemi, které obsahovaly astronomické údaje o lunární cyklu, pranostiky a hospodářské návody, data konání jarmarků,týdenních trhů apod.

Byly zdobeny obrázky , které symbolizovaly cyklické vymezení času v minulosti-ikonografická schémata

TZV Osecké kalendárium(původně brevíř cisterciaček v hornolužickém Mariensternu), po polo. 14 stol., obrázky zobrazují typické činnosti pro daný měsíc: červen- vláčení a setí, červenec. Senoseč, srpen, žně,září-výmlat,listopad.pasení prasat,duben-mýcení lesa( zpožděn o jeden měsíc)

Dřevořezby Jana Willenberga-vydán 1604 v Plzni- dřevořezby měsíců- leden- kavalír při projížďce na saních uvnitř v pokoji vybavený kachlovými kamny stoluje vznešení pár

Květen- převoz honorace přes řeku pod Vyšehradem

Zemědělské nářadí:

Patří sem předměty, které sloužily jako pomůcky nebo zařízení k vykonávání zemědělské práce

Vztahují se k obdělávání půdy, pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat

Výjimečně se v terénu zachovaly provozování středověké zemědělství jako je: rozmístění či tvar, velikost a uspořádání plužin

V rámci sídelní zástavby- rozsah jednotlivých usedlostí-hospodářské zázemí

Ervín Černý- zabýval se plužinami

0001pt">Stavby, které sloužily přímo ke speciálnímu zpracovávání rostlin. A živočis. Produktů-vodní mlýn ve Spálené, sladovna v Sezimově Ústí, sušárna obilí ve Mstěnicích)

Souvisí i nálezy chlebových pecí

K dokladům o zpracování a konzumaci zemědělských produktů patří i nálezy polotovarů či hotových potravinářských výrobků- bochníky chleba v Olomouci- PhDr.Bláha

Důkazem i předměty denní potřeby –nádobí, rožně, nože...)

Patří sem i studium zemědělského nářadí, z něhož se dochovaly železné součásti

4 skupiny

1)      Úprava půdy: orební nářadí(radlice, krojidlo, otka, radlice kopinatá)

2)      Další kultivace půdy a porostů(brány,motyky, lopaty,rýče,kované hroty,vinařské nože)

3)      Sklizeň(srpy, kosy,cepy)

4)      Chov dobytka(vidle,háky,nůžky)

Orební nářadí

Nářadí, které "vytváří tahem pomocí lidské nebo zvířecí síly delší souvislé rýhy (brázdy) a tím drobí, rozhrnuje nebo překlápí povrch půdy původně za účelem zapravení osiva do země a později k prvotnímu zpracování půdy pro pěstování rostlin!

Skládá se z částí

a)      Které se přímo účastní orby

b)      Sloupek,plaz,slupice-nesou radlici s rozhony

Vývoj:

 • Rádla bez plazu(rádla rýhová-háky)-
 • Rádla s plazem
 • Sochy a pluhy

Historie:

Jako primitivní oradlo mohla sloužit vhodně upravená silná vidlice z větve

èPoté lidskou práci nahradila zvířecí

èNa přelomu 1. A 2,tis. Se na našem území vykytovala oradla trojího druhu: bez plazu,splazem krátkým a vysokým, rádla s plazem  dlouhým a širokým-pluh

èHloubka orby háku se nedala regulovat

èTeprve vynález ruchadla bratranců Veverků se mohlo obracet a kypřit půdu najednou

Pluh

 • 4Nářadí , které podřezává a obrací půdu na jednu stranu
 • Charakteristickým znakem:
 • Asymetrická radlice, jednostranná odvalová deska, krojidlo zpravidla i kolečka(nejsou podmínkou)
 • Výjimečně má symetrickou radlici a odvalová deska je pohyblivá

èZáhonový pluh

 • Orební  nářadí-archeologické nálezy:
 • Asymetrická plužní radlice
 • Nejstarší ze ZSV Batňovice
 • Na našem území jen 10 nálezů

 • Pfaffenschlag,Sezimovo Ústí, Konůvky, Semonice, Bratronice-2/2 13.st.-Smetánka, Bylany u KH,Praha 9, Vysočany
 • Tisová u Jistebnice

Krojidlo

Mstěnice,Záblacany,Batňovice,Smeinice, Konůvky., Sezimovo Ústí

Mohlo být i u symetrického rádla, ne jen u pluhu

5

Otka

Předmět k čištění železné radlice,škrabka

Semonice,Svídná, Sezimovo Ústí,ZSV Bystřec, Pfaffenschlag, Mstěnice

6 7

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2.2 (5x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Devátá přednáška- 20.4.2011 jan 06. 02. 2013 - 18:01