Osmá přednáška- 13.4.2011

20. květen 2011 | 14.47 | | autor: mistr-bucket

Třmeny

 • Def: podpora pro nohu jezdce v sedle nebo jako "kovový oblouk s tětivou,visící na řemenech po obou stranách sedla pro nohu jezdcovu"
 • Součástí sedla,byl s ní propojen třmenovými řemeny
 • Tvar a velikost třmenů stejně jako materiály, z jichž byly vyráběny(organické látky,kovy) byly ovlivněny teritoriálně i sociálním prostředím, v němž byly používány, tedy z zp. jízdy na koni,ústrojí jezdce apod.
 • Raně středověký materiál- typologie( Měchurová, Kirpčikov, Medvedev, Rutkay).
 • V různých obměnách se vyskytují ve 13.-15 stol. dvě základní skupiny výrobků, které se odlišují symetričností či asymetrií tvaru.

Deskripce:

1

typologické třídění středověkých třmenů na území ČR-současný stav rozpracování

A)     Třmeny symetrické(nejčastěji)

1)      Tzv.:vakovité ( oblé) tvary s páskovým závěsem,rozevřenými rameny a obloukovitě připojeným prohnutým stupadlem

2)      Lichoběžníkovité

3)

0pt "Times New Roman"">      Podkovovitým nebo kruhovitým vyhnutím třmen

4)      Třmeny s jednoduchou profilací v horní části-závěsu

B)      Třmeny asymetrické:

Mají lichoběžníkovité ramena, častěji charakterizovány jedním ramenem vyhnutým  druhým relativně kolmým  a stupadlem S prohnutým

Archeologické nálezy třmenů  13.-15.st.:

1) třmeny symetrické

A)     Tvar kruhový-druh.polovina 13.stol.-poč.14.st.

Bradlo,hrad Přerovec

B)      Tvar obloukovitý s rovnou stupačkou-13. Až poč.14.stol.

Bolkov, Templštejn, Semonice,Hradec Králové, Konůvky, Rábí(dětský třmen)

C)      Tvar trojúhelníkový(14.15 stol)

Konůvy

D)

E) vakovitý hruškovitý

Tepenec, Bítov, Pfaffenschlag,Melice, Tábor, Vízmburk,Martinice

2)Třmeny asymetrické:14-15.stol)

Vysoké sociální prostředí ,Hrad Lopata

Ostruhy:

Součástka jezdecké výzbroje k pobízení koně, původně bodec připevněný na opatku boty třmene

Ostruhy nepatří k přímo k výstroji koně ani jezdecké výzbroji, byly součástí výbavy jezdce-dnes výstroj jezdce,případně výstroj jezdce a koně

Vedle primární funkce je i fce společenská

-          Byly symbolem urozenosti,rytířství, majetnosti- vyšší společenské vrstvy(ale i nálezy z vesnického prostředí)

Deskripce:

2

 • Nejcitlivější pro dataci je bodec: nejdřív trn, pak hrot(jako šipka) pro vrcholný středověk do vidlice vsazeno kolečko-hvězdiceà hvězdicovité ostruhy
 • Typologické třídění:
 • Početná odborná literatura zabývající se tvarovou variabilitou a zp. výroby či využitím  těchto výrobků. Ale i dokladováním jejich výskytu v čase a prostoru.
 • Při typologickém třídění patří k základním posuzovaným částem:

o   Tvar a prohnutí

o   Tvar bodce

o   Tvar úchytu a počet upínacích otvorů

Typologie A: Rutkay( bývalý ředitel AV na Slovensku)- pro 9-14.st.

Kóšová- 12.-15 stol. ze Slovenska

Ze Sezimova Ústí- Krajíc, 13.-15-stol

Nálezy z ČR:

 • Nejstarší ostruhy z 12.-až do poloviny 13.stol
 • Hrad Templštejn-jehlanový bodec hradištní tradice s přesahem do poloviny 13.st.
 • Jehlanový bodec-Bedřichův Světec
 • Hraněná kvadratická ploténka na bodci Holý kopec v Krumlovském lese
 • 2.pol. 13.-14_stol
 • Bítov, Bolkov, Vildštejn,Bradlo, Děčín,
 • -s hvězdicí, kolečkem-Hradištko u Davle, Hradec Králové
 • 14.-15 stol.
 • Edelšejn, Dolany, Kepkov, Karlštejn- dlouhý krček , i posuzování prohnutí ramen je důležité
 • V 15.stol se prodlužuje krček před kolečkem (Mstěnice-před 1458-prodlužování a prohýbání krčku s Květnicí, i narůstání paprsků hvězdice- okrasný efekt)

Hřebla:

 • Nástroj na čištění srstí dobytka(hřebelec)
 • Používána k ošetření srsti koní případně i hovězího dobytka
 • Dvě části: hřeben, rukojeť
 • Hřeben je vlastní funkční částí  hřebla, byl vyráběn z plechu, jehož delší strany byly ukončeny zuby, ne něž navazovaly boky hřebenu,  ty jsou dobře patrné u hřebenů pravoúhle zalomených, na horní stranu byla připojena rukojeť.
 • Typologie podle tvaru a členitosti rukojeti, k terá se skládala z pásu, .........( u nás Ungr, pro Evropu Vogta)
 • Hrad Přerovec, Hradec Králové,Pfaffenschlag, Kepkov,Vildštejn, Praha Chodovská tvrz, Rýmařov- tvrz, Tepen, ZSV Kravín, Lelekovice,Bystřec, Rokštejn( dochovány celé)

Přezky z postrojů a ostruh

 • Slouží ke spínání a spojování, jsou obvykle označovány jako součásti oděvů,případně vystroj jezdce nebo koně
 • Odlišení zp. obtížné- polyfunkční
 • K výstroji koně a jezdce jsou zařazeny pouze ty výrobky, které se našly ve spojení s určitelným předmětem nebo specifické pro koňskou výstroj
 • Přezky: - pouze u koní

3

 • Malé přezky do 2.cm k připojení ostruh
 • Dvoudílné přezky s trnem nebo bez s průvlečkami

Dolany,Pfaffenschlag, Rokštejn, Bradlo, Děčín,

Někdy trn potažen rourkou- lepší skluz po přezce

Pro koně typické více dílné přezky na více popruhů

Hromadný nález z Jihlavy č.p. 212- bronzové třmeny

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.67 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře