Jedenáctá přednáška - 12.5. 2011

18. červen 2011 | 23.50 | | autor: petra.k

11. GEOFYZIKÁLNÍ METODY V ARCHEOLOGII

- geofyzika v archeologii studuje různé fyzikální pole v zemském tělese a jeho okolí pro potřeby archeologie
- jejím cílem je nedestruktivní identifikace objektů a situací archeologickéhp významu
- v součastnosti je považována za samostatné odvětví geofyziky (někdy nazývána archeofyzikou)
- geofyziku lze rozčlenin na:
           - geoelektrické metody - geoelektrické odporové metody, elektromagnetické metody (včetně radaru a detektorů)
           - magnetometrie - sledování lokálních změn magnetického pole, sledování magnetometrické susceptibility, pro výzkum zahloubených objektů
           - seismika - mělká refrační seismika (vyvolává malé otřesy, jejich odražené vlny ondikují objekty, vhodné pro duté objekty - jeskyně, doly)
           - ternometrie - sledování lokálních změn geotermálního pole
- mgnetické vlastnosti př. keramiky, vypálení cihly, fortifikace .. mají odlišný magnetismus než běžná půda
- magnetometrie téměř vyloučena v prostředí se silným magnetismem - př. čedičové kameny, blízkost sloupů vysokého napětí, kde vedou v podzemní kabely
- mag. měření - k vyhledávání nových lokalit, k posouzení in situ apod.
- aplikace georadaru = GPR (Ground Penetrating Radar) - na objekty ve větších hloubkách
- metodika terénní práce - geofyzikální měření probíhá zpravidla podél vytyčených přímek, které nazýváme profily
- hustota měření na profilech je dána vzdáleností profilů

- příprava - formulace cílů
              - zhodnocení dosavadních informací o lokalitě (odkryv, povrchové sbry,letecké snímky, apod.)
              - informace o prostředí lokality (geologie, pedologie, historické mapy, současné mapy, vegetační pokryv, rušivé vlny)
              - výběr vhodné metody geofyzikálního měření
- terénní práce - výběr vhodné metodiky (situační či geodetické měření, hustota měření)
                      - vytyčení zájmové plochy(situační a geodetické měření, GPS,synchronizace)
                      - interpretace výsledků
- detektory kovů (indukční hledáček)
         - aplikace v archeologii:
                - po skrývce a v průběhu exkavace (sondáže)
                - jako doplněk geofyzikálního průzkumu jinými typy přístrojů
                - cílem arch.

výzkumu (systematické vyhledávání a mapování kovových předmětů v určitém areálu) - třeba pečlivě zvážit rentabilitu a etiku
                - záchrana archeologických informací (vykrádání lokalit, výstavba)
- způsob ochrany - destribuce klamavých kovových předmětů (dnes již málo účinné,protože existují diskriminátory kovů)
                          - instalace rušivých elektromagnetických zdrojů a poplašných zařízení
                          - preventivní odborné archeologické výzkumy lokali
                          - zákazy vstupu na lokalitu
                          - střežení lokalit
                          - povinná registrace uživatelů detektorů
                          - míra zveřejňování údajů o poloze památky v terénu
                          - veřejná osvětlení

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře