Třetí přednáška

19. červen 2011 | 15.57 | | autor: mistr-bucket

3. STAVEBNÍ KOVÁNÍ

1) petlicovité oko( oko s trnem)

- jednoduchý uzavírací systém, z jednoho kusu železa, zahrocený konec- zapuštěný do dřeva oko vykukovalo

1

- Jednoduchý uzavírací a zabezpečovací systém

- Vyráběné z jednoho kusu železa,jehož konec upevňován do dřeva(nebo jiného materiálu)  druhý konec byl vytvarován do podoby oka pro spojení s další částí uzavíracího zařízení

- V literatuře označováno:oko,očko s trnem,skoba s očkem,petlicové oko atd.

- V archeologických nálezech jsou zachována jejích spojení s :

2pt;" class="MsoNormal">1) obdélnou nebo osmičkovou petlicí

2)Řetězem

3)Kruhem(klepadlem)

- Závěsným svorníkovým zámkem

- Dalším okem s trnem

- Oka s trny patří k běžným archeologickým nálezům a je pro ně charakteristický uniformní tvar,po staletí neměnný –nedatovatelný

- Nálezy: rokštejn, bystřec, Sezimovo ústí, Pffafenschlag


Petlice:


2

- Jedná se o součást jednoduchého zabezpečovacího mechanismu,pomocí něhož se provádělo uzavírání objektů.

a) Petlicové oko(petlice z železného drátu):základním tvarem je železný drát,skovaný do podoby oválu,obdélníku nebo osmičky.

Zp.zpr.se u petlic i jednotlivých článků řetězů jedná o po staletí tvarově a technologicky neměnné

Vedle petlic s jedním okem byly používány i tzv. petlice osmičkové

b) Petlice pásová- obdélný pás železa opatřený na jednom konci otvorem a na druhé straně s otvorem na usazení

Semonice:V česká tvrz,zkoumal Huml,přinesly soubor kovových nálezů,v monografii vydány

Vizmburk:hrad ,Hejna,

Češňovice:Militký,jeden z prvních archeologických výzkumů vesnice,

Rokštejn-Měřínský


Zástrčka:

- Nejjednodůšší zp.uzavírání objektů pomocí různým zp. tvarovaných hákovitě zahnutých želez,jež byla kratší ohnutým koncem zapuštěna nebo zaháknuta do spojovacího prvku(oko s trnem)

- Výjimečně se mohlo jednat i kombinaci petlicového a zástrčkovitého uzavíraní.

Rokštejn,bytsřec


Zástrčková skoba:

- Předmět připomínající jednoramennou skobu,krátké rameno je ale tvarováno do vyššího zploštělého trojúhelníku,za jež se zaháknula zástrčka.Nejčastěji byla součástí nábytku:

Bystřec:zaniklá vesnice v Moravském Krasu,Zkoumal Belkredy,

 Mstěnice,Nekuda,vedle Dukovan,

Mstěnice, Dolany, Sezim. Ústí, Hradišťko


Řetěz

- Propojením jednotlivých čl.petlicových drátěných ok byl vytvořen řetěz,který je definován jako ohebný kovový pás ke spínání,složený z kroužků(článků) do sebe zapadajících nebo kloubově spojených

Rábí:Durdík

Motte Koválov:vesnice, se zachovalým opevněným kopce jako sídlo knížete,Ungr,

Týřov- Durdík

Kotva řetězu:

- Jedná se o železnou tyčinku obdélného průřezu,uprostřed délky dříku je do strany vytvarováno menší úchytné oko,jímž býval provlečen řetězový článek-na konci řetězu u dobytka,který se zapichoval do země,aby dobytek neutekl

Mstěnice, Kepkov, Sezimovo ústí


7

Skoba dvouramenná

- Definice:"kovový hřebík na obou koncích zahnutý do pravého úhlu,sloužící k zavěšování nebo spojování předmětů"

- Dvou,skoby se skládají ze dvou obvykle)rovnoběžných upevňovacích ramen jednoho ramene

- Široké:kramlovité(slouží na spojení trámů,ale i jako madla-zdobená,přítuhy,,úzké:ú skoby,asymetrické:vypadají jako jednoramenné,ale zahnuté,malé skobičky jako součást uzamykacího mechanismu-zámků,

- Slouží k zabezpečování, upevňování, a spojování materiálu

Hradištko u Davle:městečko ve 13,.st.,archeologicky zkoumáno-Miroslav Rychter

Lelekovice:Ungr, moravský hrad , monografie o zrekonstruování života na hradě

Vízmburk: Antonín Hejna, V Čechy, vykopán celý hrad který byl celý zasypán, za socialismu měl být dostaven

- Vodiče závor( tím vedena závora), ke spojování dřevěných výrobků,masivní jako přituhy

- Páskové obloukovité skoby –snad přítlačné pružiny zámků

- Držadla-přítuhy-klepadla

- Některé za archeol. Nálezů mají obdobný tvar ale sloužily k jiným účelům:součásti nábytku a dveří( klepadla)


4

Jednoramenné skoby:

- Tvořeny jedním dlouhým upevňovacím hrotem,a krátkým ramenem,zvaným též nosič,nebo čep,Skoba byla vykována z jednoho kusu železa,upevňovací rameno má obdélný průřez,jež se směrem ke hrotu zužuje

- Kolmé krátké rameno kulaté nebo hraněné

- Závěsové skoby a závěsy-panty dveří

- Masivní  skoby  funkčně souvisely se upevňovacím a otáčecím systémem dveří,jehož hlavní prvky tvořili právě jednoramenné skoby a dále pak pásová kování s závěsným okem,upevněná na vlastních dveří.

o      Skoby jsou označovány jako skoby zapuštěné do dveří.......

o      Závěs=pant

5

Zp.užití:

Dveřní objímky:

  • Ploché kruhové objímky na točnu dveří lze v archeologických nálezech jen obtížně funkčně interpretovat,neboť jejich univerzální jednoduchý tvar je umožňuje zařadit i k mnoha dalším skupinám kovových výrobků(součásti vozů)...

Závěs pantu:

  • Panty sloužily k zavěšování  pohybu dveří čí dalších částí domu(okenice,okenní rámy,nebo byly součástí uzavíratelné části nábytku.Byly zavěšovány na závěsové skoby pomocí týlového oka nebo mohly byt kloubově spojeny
  • Liliovité ukončení pantů

6

Kloubový pant:

  • Kloubově spojené části uzavíracího mechanismu,které byly samostatně připevňovány,ke dvěma odlišným částem téhož předmět z domovního mobiliáře(truhly, dvířka skříní)

Dolany, Mstěnice, Konůvky(Morava, zaniklá vesnice,Šaurová, mobiliář-Měchurová), Lelekovice,

Další využití: atypická kování k truhlám, uzavírací mechanismus mincovnic, křtitelnic

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře