1. Přednáška

17. květen 2011 | 18.05 | | autor: misa

IMAGO MUNDY = obraz světa

 • Asie - která tvoří 2/4 světa
 • Evropa - 1/4
 • Afrika - 1/4

Ve středověku se nám střetávají 3 kultury:

 • Judaismus - ovlivnil naše představy o státě, představa cyklického průběhu života
 • Křesťanství - v té době náboženský a politický fenomén
 • Islám - zahnal judo-křesťanské obyvatele na území Evropy

Politika a náboženství se nedají ve středověku odlišit.

3 elementy, které se přímo netýkají náboženství:

 • Athény - demokracie, kritická věda (Sokrates)
 • Jeruzalém - jedno z nejdůležitějších nábožesných center
 • Řím - před LEX (= zákon) jsou si všichni rovni - to samotné lex se má bezvýhradně dodržovat, ale i sám Řím ho velmi často porušoval

Translatio imperii = šlo o myšlenku, že římské impérium zanikne, ale neustále se znovu obnovuje díky jiným národům (Karel Veliký, Otoni,...)

Kolem roku 1200 -> vývoj univerzit (věda o náboženství, o právu,...)

OCCIDENS/ORIENS (= západ/východ)

 • rozdělení už od 4. století - rozdělení náboženství
 • oriens - patriarcháty
 • Evropa se cítila Západem
 • Západ se vyvýjel mnohem rychleji, orientem se pohrdalo
 • v arabském světě vznikaly i překlady - arabský svět byl mnohem vyspělejší

Christianitas = křesťanství 

Svět kolem roku 1200

 • střed světa byl vnímán v Jeruzalémě (město, kde žil, kázal, narodil se a zemřel Ježíš Kristus)
 • sultán Saladin - dobyl Jeruzalém roku 1187
 • Friedrich I. Barbarossa - do Jeruzaléma se během křížové výpravy nedostal - utopil se
 • František z Assisi - patřil k bohatému měšťanstvu, měl rád rytířství, konvertoval (=odklonil se), říkal si, že křížové výpravy bu nemusely být vedeny zbraněmi, chtěl všech ukázat nový směr náboženství - chtěl všem vysvětlit, co vlastně křesťanství znamená - přijal ho k sobě dokonce i sultán, ale ke křesťanství přesto nepřejde. Přichází se spoustou novinek - začíná více kázat o evangeliích
 • Petr Valdes z Lyonu - zakladatel heretického hnutí valdenských

Františkáni:

 • oblast severní Itálie, část Rakouska a Německa
 • oni provedou tu vnitřní christianizaci = ti obyčejní lidé totiž nevěděli, čeho se to křesťanství přesně týká

Mongolové:

 • západní tažení - ve 2 směrech
 • jejich hlavní názor byl, že mongolský chán je pánem světa - a že chán má ovládnout celý svět
 • 1240 - dobyli Kyjev - poté byli ale vyhnáni přes území Moravy - spojili se s druhým proudem na území Uher (ty zničili) a poté se vrací zpět na Východ - více na Západ se v této době už nedostali

Začínají vznikat opravdová města (=CIVITAS) - správní jednotka, která se řídí určitými právy

Univerzity:

 • první univerzity začínají vznikat ve 12. století na území Itálie
 • jsou určené jen mužům
 • 1348 - je v Praze oficiálně založena univerzita
 • rozvine se renesance - umění, vzdělanost, návrat antiky a její kultury (arabské a antické vědění)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře