Šestá a sedmá přednáška 7. a 14.4. 2011

18. červen 2011 | 23.51 | | autor: petra.k

6. a 7. EXKAVAČNÍ FÁZE

Zahloubené objekty
- to, co zasahuje do podloží, poté co je provedena skrývka ornice

Sídlištní jáma
- nejčastější typ objektu – odpadní jámy, v kterých se těžila hlína, hruškovité jámy na obilí – časté v době bronzové

Sloupové a kůlové jamky
- sloupové jamky větší
- ledvinovité jámy – pro získání hlíny
- využití hlíny – pece, vymazávání stěn domů

Pyrotechnická zařízení

- odlišná struktura
- oranžové vypálení plochy
- různé typy pecí, výhní, ohnišť
- M. Ernée 2008: Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen. Památky archeologické – Supplementum.

- skladovací hruškovité jámy

Intruze
- rezidualita – nálezy přemístěné ze starších stratigrafických jednotek do mladších
- idfiltrace – mladší nálezy ve starších jednotkách
- příklad: Roztoky – 70-95%

Stratigrafické jednotky
- vrstva (výplň)
- výkopy
- konstrukce
- styková plocha
- pohřeb

- výzkum – odstraňování výplně po vrstvách, rozebrání studny, nakonec zkoumáme samotný výkop – díky tomu můžeme popisovat jednotlivé stratigrafické jednotky
- když máme nejasné stratigrafické jednotky, odkrývá se po mechanických vrstvách – asi 20 cm
- odběr vzorků – artefakty, pokud jde,  ve 100% četnosti

Dokumentace
- formuláře pro popis stratigrafických jednotek
- Munsellova barevná škála – odstín stratigrafické jednotky
- rozlišujeme ulehlost vrstvy (jak je krytá, tvrdá, kašovitá, apod.)
- převládající složky
- příměsi
- sklon
- orientace

- pylová analýza
- fosfátová analýza
- flotace – plavení, objevila se v 60. letech
- vyzvedávání nálezů in situ -  v té poloze, v jaké byly dochovány, kvůli detailnějšímu prozkoumání a pro muzeum
- kresebná dokumentace
- fotografická dokumentace
- Harrisova matice (diagram) – hlavně pro středověkou a novověkou archeologii

Pravidla archeologické stratigrafie

Zákon superpozice: Poloha stratigrafických jednotek odráží postup jejich ukládání, je zhmotnělým časem depozice.
Zákon původní horizontality: Nezpevněné uloženiny mají tendenci k vodorovnému uložení.
Zákon původní kontinuity: Nezpevněné  uloženiny mají tendenci k zaoblení okrajům.
Zákon stratigrafické sukcese: Pozice stratigrafické jednotky v matici je určena jen vztahem k bezprostředně předcházejícím a bezprostředně následujícím stratigrafickým jednotkám s nimiž má tato fyzický kontakt, ostatní vztahy jsou nadbytečné.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře