Pátá přednáška 31. 3. 2011

18. červen 2011 | 23.51 | | autor: petra.k

5. ETAPY VÝZKUMU

Etapy výzkumu odkryvem
Předexkavační fáze (přípravná fáze)
Exkavační fáze (terénní fáze)
Postexkavační fáze (vyhodnocení práce)

1) Předexkavační (přípravná) fáze
- položení si teoretických otázek
- zjištění si archeologických památek, které už byly na tomto území objeveny
- na základně tohoto zjištění uděláme predikce, pokusíme se odhadnout potenciál zkoumaného prostřední (co bychom asi tak mohli objevit)
- určíme si jaké nálezy chceme a na ostatní rezignujeme. Prokopeme jen část, proplavíme jen to, co chceme. U záchranného výzkumu prokopeme jen 50% celého území / čím více by bylo dat, tím lepší a přesnější by byly výsledky, jenže každý výzkum je limitován finančními prostředky
- zjišťovací výzkum – vzorkování, geofyzikální výzkum apod.
- organizační řešení výzkumu – pracovníci a mechanizace, zázemí, bezpečnost práce, odpojení sítí
- smlouva s investorem – smluvní strany – oficiální název, sídlo, bankovní spojení, aj.
                                   - předmět smlouvy – název stavby, parcela, katastrální úřad, konkretizace předmětu
                                   - termín – zahájení, ukončení, klausule o prodlevě
                                   - cena a fakturace
                                   - součinnost – informace o sítích a důležitých skutečnostech (prostory, šatny, WC, voda, elektřina, zastřešení ...)
                                   - předání díla – termín, způsob a určení přebírajícího
                                   - závěrečné ustanovení – kopie, přílohy, prohlášení
                                   - datum, jméno, podpis

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře