Sedmá přednáška - 6.4.2011

16. duben 2011 | 15.23 | | autor: mistr-bucket

Provoz sídelní jednotky - doklady využití koňské síly

- doklady nejen hospodářské činnosti, ale i jezdectví (určité nezaměnitelné vybavení)

Vrcholný středověk - raný novověk

Podkovy

- ve vrcholném středověku se koně poprvé začali okovávat

- železné pláty sami o sobě o žádné dataci neodpovídají, ruční technika ano

- základem podkovy nějaký železný plán vykovaný z jednoho kusu železa na jehož konci se nachází nějaký výčnělek "ozub" (když kůň potřeboval zabrat), později se používají ozuby šroubovací. Na konci se vyskytují "ozuby". Po obvodu je kladívkem vykována rýha

- dvě ramena. Ve vrcholu oblouku bývá kovářská značka

- "hmatec" nakovaná páska dole v oblouku, tento prvek se nevyskytuje před začátkem 15.století

- "čapka" - zarážka pro kopyto - novověká podkova

- nejčastější středověkou podkovou je střední velikost - 110-130 mm / zatímco novověké jsou ještě jednou tak velké

- přední část až 4cm široká - rozšiřuj se / novověká téměř symetrický oblouk

- nejmladší podkovy mají po vnější straně tzv. zvlnění (u mladších se nevyskytuje) - 13.století

- typologie - na konci byly ozuby buď rovnoběžné nebo příčné / podstatné je rozšiřování směrem od konců k přední straně

- lokality: Hradišťko

Druhá polovina 13.století - počátek 14.století

- Bolkov, Semonice

Udidla

- řídící složka

- kovová část uzdy, pomocí níž se ovládá kůň / kovová část uzdy v hubě koně

- rozdělují se do dvou skupin - dle způsobu jak se působilo na zvíře - 1. jednoduchá udidla  "stíhlová" - udidlo bylo strčeno do koňské tlamy a působilo se na něj tak , že se zatáhlo a bolestí a silou se kůň ovládal - nedobrovolná reakce zvířete na vyvolání bolesti / 2. udidla páková neboli zdvihová - za uzdu se zatáhlo, ale do koutku tlamy mu nešla bolest

- terminologie - udidlo - celý předmět, který to zvíře mělo v tlamě, včetně postraních prvků - to se skládá z jednoho nebo více článků, které zvře mělo v tlamě "udítko" , k udítku po stranách kroužky "prstence" nebo "záštity"

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Sedmá přednáška - 6.4.2011 ostrov 29. 05. 2011 - 19:53