Archeobotanika III.

4. duben 2011 | 20.55 | | autor: domča

Archeobotanika dřeva a uhlíků

xylotomie

cíle:

-          zjistit druh dřeva, použitý na konstrukci stavby

-          zjistit druhovou skladbu souboru dřevního odpadu

-          zjistit druhovou strukturu pozůstatků palivového dříví

skladba dřeva:

členění: jehličnaté, listnaté

             jádrové, bělové, s vyzrálým dřevem

-          důležitý je charakter letokruhu

-          jehličnaté stromy jsou tvořeny z cévic (tracheidy), listnaté také a ještě k tomu cévy

anatomie dřeva: (Abies alba, Pinus sylvestris - borovice, Taxus baccata – tis, Quercus petraea – dub, Fagus syvatica, Vitis vinifera- vinná réva, Morus nigra – černá moruše)

antrakologie:

článek 2008, v AR

-          fragment vyhořelého dřeva je častý archeologický nález

Pět úrovní vyhodnocování:

-          antrakologická charakteristika jednotlivého nálezu

-          -II- obsahu objektu nebo vrstvy

-          -II- skupiny objektů

-          -II- sídelního areálů

-          -II- mikroregionu, regionu

-          Uhlíky vyhořením ztrácejí některé anatomické detaily.

-          Soubor po 100-200 determinací není reprezentativní.

-          Určuje se do botanického roku.

-          Analyzovaný materiál se člení na sbíraný a plavený.

-          Výsledkem antrakologické analýzy uhlíků je nutné porovnat s pylovými profily v okolí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře