4.4.2011

4. duben 2011 | 20.49 | | autor: domča

 Počátky zemědělství na Předním Východě

mladší fáze: PPNA

(Pre-pottery neolitic A)

PPN – chronologie

Natufien                  12500-9500

PPNA                        9500-8600

Early PPNB               8600-8200

Middle PPNB            8200-7500

Late PPNB                7500-7000

Final PPNB (PPNC) 7000-6300

Netiv Hagdud, IL

-          Prozkoumáno na poč. 90. let.

0pt;text-align:left; text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt">-          Pohřby: hroby v blízkosti a řada je nekompletní.

-          Lebky dospělých lidí po několika letech přemístěny.

-          Spodní čelisti zůstávají na místě.

-          Rozdrcené lebky spolu s mlecími kameny a paličkami.

-          Pohřby jako teritoriální označení.

-          Kamenná industrie: Mlýnky začínají převládat nad hmoždíři – větší závislost na cereáliích.

-          Plastiky: ženská těla.

-          Rostlinné makrozbytky:

Dhra, Jordánsko

-          Sídliště na východním břehu Mrtvého moře.

-          Polozemnice - současná s nejstarším Jerichem.

-          Nepřítomnost půlměsícovitých mikrolitů.

-          Dhra reprezentuje periferní typ loveckého sídliště mimo údolí Jordánu.

-          Lov gazel a odchyt drobné fauny.

-          Nepřítomnost domestikovaných rostlin.

-          Nerovnoměrnost vývoje!

Jericho

-          Vyvýšenina – Tel as Sultan.

-          Sídliště založené cca 9800 BC.

-          Vývoj do doby bronzové – biblické Jericho.

-          Předmětem našeho zájmu je neolitické Jericho.

-          Neolitická zeď PPNA – výška 130, šířka 180.

-          Jericho věž.

-          Kult lebek:

-          Shrnutí Jerich PPNA: Sídliště je prvním útvarem městského typu. Vznik nesouvisí se zemědělství, ale s lovem a pěstováním nedomestikovaných rostlin. V počáteční fázi 500 lidí, ve vyspělé fázi PPNA až 1000 lidí. Ukazuje se, že Jericho i Levanta může být okrajových územím oblasti.

Iraq ed Dubb, Jordánsko

Wadi Faynan 16

-          Sídliště PPNA s převahou divokých koz v AZ souboru.

-          Znak kontaktu s východní částí domestikačního centra?

-          Pernamentní sídliště ze stejného období jako nejspodnější vrstva Jericha.

-          Lov divokých zvířat a pěstovaných divokých krav základem ekonomiky.

-          Měděné korálky, obsidián z Turecka.

-          Výhradně mužská symbolika zobrazených motivů.

-          Falické symboly a falické tvary paliček.

Gobekli tepe

-          Svatyně ohromné množství práce na konstrukci rituálních domů (100 lidí, sto dní) – zatím 4 budovy

-          Důkaz jejich záměrného zasypání.

-          Pilíře jsou abstraktně antropomorfní, umění připomíná pikrogramy v Jerf al Ahmaru, tesání pomocí ŠI, váha jednoho cca 7 tun!

-          Nedotesaný pilíř, který by po dodělání mohl vážit 50 tun.

-          Vznik nedlouho po r. 9600 BC.

-          Žádné obytné domy, žádná ohniště a pece.

-          Strava obyvatel výhradně z lovených zvířat a divokých pěstovaných rostlin.

-          Blízkost oblasti horního Eufratu (Jerf al Ahmar, Mureybit) a Karacadag (30 km).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře