28.3.2011

4. duben 2011 | 20.48 | | autor: domča

 Počátky zemědělství na Předním Východě:

starší fáze

Klimatický vývoj – archeologické kultury

20 ky. (tis.) – 13 ky. BC

pozdní fáze pleniglaciálu – kultura Kebara (Kebarien) – je typickou adaptací na toto chladné a suché prostředí, nebylo zas až tak nepříznivé jako ve stř. Evropě.

13 ky – 11 ky BC – výrazně se oteplilo a zvlhčilo klima – interstadiál.

IST Bolling-Allerod

11 ka – 9500 BC – min na 1000 let se klimatické poměry vrátily do glaciálního stavu.

ST mladší dryas

kultura mladší natufien

9500 – holocén – holocenní oteplení – atlantické klimatické optimum.

K PPNA, PPNb

Přední východ – krajina

Syrská step

0pt">pohoří Zagros

údolí Jordánu

Paleojezero Lisan

Kultura Kebara

Objevila Dorothy Garrod 1928

-          podle jeskyně v pohoří Mt. Carmel: jeskynní otevřená sídliště

-          kebarská sídliště malá (100-150 m2), některá i větší do 1500 m2

-          lov gazel, ale podle Sr/Ca poměrů v kostech lidských pohřbů převaha rostlinné stravy

-          existence kamenných hmoždířů a paliček – zařízení na přípravu rostlinné stravy

-          Ohalo II, Izrael – největší kebarské sídliště, ve vlhčí sezóně je přikryto vodou, chaty, pece mimo obydlí, pohřby ve skrčené poloze

-          sezonalita: dá se velmi dobře dokumentovat, oves, divoký ječmen, mandloň, hloch, olivy, pistácie, vinná réva,..

-          bioarcheologická data:

-          velké množství rybích kostí Cyprinidae

-          lov gazel, srnců, želv a zajíců, orientace spíše na menší zvířata

-          větší podíl dravých ptáků v acheozoologických souborech ukazuje na počátky sokolnictví

Kultura Zarzien

-          výzkum přerušen v 60. letech – Irák, Íran

-          jeskyně Zarzi

-          jeskyně Shanidar (známá díky mousterienu, ale má i významné mladší vrstvy)

Natufien 13000 – 9500 BC

-          navazuje na Kebarien

-          Dorothy Garrod

-          půdorysy domů: kruhové chaty 300-500 m v průměru, uvnitř ohniště

-          žádné stopy použití vepřovic (ve srovnání s pozdější PPNA)

Starší natufien (EN, 13 – 11 tis. BC)

-          inderstadiál BA – teplé v vlhké klima, pestřejší sezonalita

-          rozvoj listnatého parkového lesa, větší podíl cereálních travin

-          jádrem EN je jižní Levantský koridor, pobřeží Středozem. moře (transgrese!)

-          sídliště 5 – 10x větší než kebarská

-          Ain Mallaha – naleziště s typickými kruhovými obydlí, pohřby ve skrčené poloze, pohřeb ženy, které má ochranitelsky položenou ruku na skeletu psa či vlka

-          pohřebiště El Wad: největší natufienské pohřebiště, cca 100 jedinců

-          D. Garrod

-          jeskyně Hayonim: sídliště, pohřebiště

-          16 jedinců, 2 psi

-          Abu Hureya – Sýrie

-          naleziště bylo nově kvalitně plaveno na RMZ

-          150 taxonů z 13 ky – 11 ky BC idikuje teplé a vlhké klima

-          divoká pšenice jednozrnka klíčovou sklizní

-          nástup draysu (11 ky – 9500 BC) znamenal snížení podílu sbíraného ovoce a sklízených cereálií

-          na Abu Hureyra byla prokázána sezonalita – duben, květen doba zabíjení gazel

-          toto sídliště je považováno za první pernamentní sídliště na světě

-          archeobotanická data – systematická sklizeň (pšenice boetská,...)

-          Jawa – Jordánsko – lovecká ohrazení s množstvím kamenných struktur – pastí

-          Samar – opět pasti s kruhovou ohradou

-          jedná se o sezónní prostory kam se chodilo na odchyt gazel

-          Jižní Sinaj, Egypt – odchyt i Osla asijského, Přímorožce arabského (i v Jordánsku)

Problematika gazel (Gazella gazella)

Abu Hureyra, Nahal Oren, Jawa a jinde

-          silná redukce stád na jaře

-          archeozoologie: metopodia gazel – více jak polovina lovených zvířat byla nedospělá

-          podobně u ovcí a koz později PPNB

-          jedná se již o cílený management stáda (Legge 1979)

Experiment s natufienskými srpy

-          Pokusy Unger Hamiltonové

-          lesk vzniká po 10 tis secích

-          opotřebení bylo způsobeno na nezralých klasech (pravděpodobně se používaly právě na nedozrálé)

Mladší natufien (EN, 11 ky – 9500 BC)

-          mladší dryas – chladné a suché klima, konfrontace se zmenšováním produkce ekosystémů

-          reakce: přesuny, odchody, ale také INTENZIFIKACE!

-          tlak na rozšíření spektra výživy

-          sídliště interpretovány jako letní shromažďovací tábory pro skupiny v Negevu

-          růst poměru samců gazel v AZ souborech = lepší péče o lovená stáda

-          studium skeletů ukazuje na vzrůstající podíl rostlinné stravy

-          tlak na přechod k hortikultuře jako východisko z krize (péče o půdu, přesazování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře