21.3.2011

4. duben 2011 | 20.47 | | autor: domča

 Penan, Borneo

-          základní potrava ságová palma Eugeissona utilis

-          žijí několik dní chůze od zemědělců

-          schopnost vyprodukovat až 50 kg škrobu denně

-          strom roste ve shlucích 3-6 jedinců

-          vyspělý systém hledání rovnováhy mezi kácením a udržením populace

-          mají lesnický systém "monolog" – jednotlivé stromy jsou značeny, kácení je naplánováno

Papua – Etorové

-          Etorové si berou domů divoká prasátka 3-6 měsíců stará, zvířata mají jména, samci kastrováni

Šošoni v Siera Nevada

0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">-          podobný systém jako Aboriginálové, také využívali zavlažování pomocí irigačních hrází a nejsou to zemědělci

-          sázeli stromy, které byly komunitním vlastnictví, péče o pinie-druh borovice (sklizeň)

Ojibwa – Chippewa – hortikultura divoké "rýže"

-          sklízí přímo z lodí Zizania palustris – místní tráva

Kwakiut (S Amerika)

-          významné etnikum původních Američanů s vysokou mírou sociální stratifikace (nobilita, běžné členy komunity, otroci)

-          stálá sezónní sídliště

-          Semisedentární sídliště – ekonomie založená na pobřežním rybolovu, lovu mořských savců..

                                                  - bohatá společnost s vysokou mírou stratifikace

Eskymáci Thule

-          sedentární skupiny bránící teritorium a zásoby

-          ekonomie založená na pobřežním lovu mořských savců

-          bodují polozahloubené i dlážděné domy

Nunamiut

-          vytvoření prediktabilních cest stád karibů, potřeba obrovského území, 5 rodin využívá 5 400 km2 jako jádrové území a 25 000 km2 celkem (16 rodin na ČR)

-          loví zvířata (něco mezi lovem a chovem) a sbírají rostliny

Laponci, Nunamiut

-          budování ohrad kolem migračních cest

-          vyspělý systém Laponců "bezdotykový chov": člověk ve specifické vzdálenosti, zvířata člověka vidí a cítí

-          l-s vidíme mnoho prvků budoucího komplexního zemědělství

-          existuje mnoho přechodných forem mezi l-s a zemědělci, těžko určit zda se jedná o l-s nebo zemědělce

Mladý a pozdní paleolit v Evropě klimatické změny, společnost a výživa

Oceánický výměník a jeho zpomalení: procesy a události

Události, které ovlivnily počátky zemědělství: St. Lawrence Lowlands – v teplém interstadiálu došlo k provalení ledové vody do povrchových vod Atlantického oceánu a ovlivnění výměníku.

Mladý paleolit: dovršení vývoje H. s.

Homo sapiens:

-          většina období Hs na našem území patří glaciálu

-          prvky sídlišť – materiál z velké lovené zvěře, sídliště vyspělá, po celé Evropě stejná – asi navzájem provázané skupiny přes celou Evropu, nejvýznamnější na našem území: Pavlov, Věstonice

-          mamut – zanechává velkém množství archeozoologického materiálu

"Lovci mamutů": otázka struktury lovené zvěře na gravettienských sídlištích

-          strategie zakládání sídlišť ukazuje na využívání sezónního pohybu stád

-          komplexní archeozoologická struktura a nutnost nutričního minima

-          vyspělost gravettienu

-          podíl rostlinné stravy?

Dolní Věstonice: přímé archeobotanické doklady

-          26 000 BC

-          nálezy fragmentů kořenů – Compostae (pampeliška nebo sedmikráska)

Tání ledovce:

-          před 16 tis. – oteplování

-          velký rozvoj společností mladého paleolitu

-          vznik kultury magdalenien – Altamira, Lascaux

Magdalenien

-          u nás klíčové lokality Pekárna a Hostim

-          datování 16 000 – 11 000 BC

-          výrazná adaptace na chladné podmínky

-          specializovaný lov stádní zvěře

-          poznatky u využívání rostlin neexistují: tradiční zaměření výzkumu

Arensbrgien

naleziště Stellmoor 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře