14.3.2011

4. duben 2011 | 20.44 | | autor: domča

Archeogenetika zvířat

Dvě domestikační centra: Blízký Východ, Indie, jihovýchod. Asie, Papua Nová Guinea – domestikace prasat

Blízký Východ, západ. Indie – hovězí dobytek

-II- - ovce a kozy

Indie a Čína – vodní skot

ČR – výzkum prasat z archeologického materiálu

-          Provádí Jaroslav Pavelka – haplotypová linie je od neolitu identická s liniemi v Porýní (podle Larsona et al. 2005)..

Archeogenetika člověka

-          7000/8000 tis. migroval z východu do j-v Evropy a pak do stř. Evropy

-          Wolfgang Haak, Barbara Bramanti

Archeologická antropologie

Umožňuje podrobné studium funkčních a patologických změn na kostech, které jsou spojeny se zemědělstvím.

Teoretická báze:

antropologické modely lovců-sběračů interakce člověk a biom

Tradiční pohled na l-s a na archaické zemědělce:

0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">-          podle V. G. Childe

-          l-s: výborná znalost krajiny, skupinová kooperace, komunálnost teritorií, muži loví, ženy sbírají, někteří z l-s dokonce usedlí (není pravidlem)

-          nedělají zásoby, nemají pevné domy, vlastní málo (dnes víme, že většina l-s zásoby vytváří, měli pevné domy)

-          zemědělci: agresivní přístup k prostředí, pálili keramiku, těžili kámen, dřevo, hlínu, žili v pernamentních sídlištích (pro vyčerpání přesuny), plánovali a měli zásoby

-          zásadní rozdíly l-s "band societies", zemědělci "tribes societies a chiefdoms

Lovecko-sběračské společnosti

-          od 70. let výrazný zájem arl a antropologie – základní postuláty:

Teorie:

Lovecko-sběračské společnosti

(Binford: foragers a collectors)

Murdockova stupnice zásobování

"Optimal foraging theory" R. L. Bettingera

-          popisuje chování l-s na teritoriu

Vysoká hodnota potravního zdroje                                   

- vhodná pro transport na dlouhé vzdálenosti                   

                                                                                              

- Možnost zpracování v terénu                                        

- Vliv umístění tábořiště                                                    

...

 Nízká hodnota potravního zdroje

- nevhodná pro transport na dlouhé vzdálenosti

-obtížná zpracovatelnost na místě

- vliv umístění rezidenčního sídliště

Sociální demografické struktury l-s

-          19. st. (Morgan, Marx, Engels): primitivní komunismus.

-          Historici 20. st. rozpracovali pojem "občina" (Bloch, Turner).

-          M. Sahlins, Stone Age Economics, 1972:

                 - Uvažuje o vnitřní síti sociálních vztahů l-s - : "generalizovaná reciprocita"

                 - Základní charakteristikou l-s je MOBILITA, že se vdávají do jiných skupin

                   jako součást vytváření aliancí – NADSKUPINOVÉ CELKY

                 - Velká míra AGREGACE – DISPERZE během roku (až několik set lidí)

                       - Pojem "AFFLUENTFORAGERS"

-          H. M. Wobst (1974) vypočítal skupinu 500 lidí jako nezbytné minimum pro udržení zdravé populace, stejně tak sdílení klíčových znalostí o surovinách a potravě.

                  - Movité věci jsou drženy jednotlivě, země je vlastněna (pokud vůbec)

                    kolektivně

Sociální ekonomické struktury l-s

Sociální struktury l-s

-          Hustota populace – v extrémních podmínkách méně než 0,1 osoba/km2.

-          Druhý extrém je Z pobřeží S Ameriky – až 50-100 lidí/km2.

-          Ženy obvykle mohou mít další dítě po dvou letech (restrikce, tabu, laktace, výživa, těžká práce).

-          Populační studie ukazují na nulový přírůstek na nulový přírůstek (vysoká dětská úmrtnost).

kmeny:

Sanové – vypalují vegetaci kvůli podpoře potravy pro zvěř a odstraňování kompetitorů

-          ochrana stromů mongongo požárovou protekcí

-          základní strava některých sanských kmenů

-          kultivace hořkých variet melounů – konzumace pražených semen, konzumace dužiny

Aboriginálové – před objevem Austrálie asi 1 mil. obyvatelstva s 200 jazyky

-          využívají 70 rostlin

-          pohybliví v suché sezóně, občas chodí na pobřeží, kopou studny, v období dešťů rybaří

-          nejbohatší skupiny se vyskytují na sev. pobřeží, byly více závislé na rostlinách

rostliny:

Cykasy:

-          důležitá rostlina ve výživě

-          asi 32 druhů

-          cykasové porosty jsou ošetřovány pomocí uměle zakládaných požárů

Australské proso: (Panicum decompositum)

-          klíčová rostlin

-          sběr rukama, zapálení porostu a vybíráním rostlin z popela nebo vytrháváním celých rostlin

-          mlácení provívání ve větru, drcení, mletí

-          vypalování porostu pro podporu nové populace

-          konstrukce přehrad a kanálů pro přivedení dešťové vody k vegetaci

Yam:

-          hlízy byly ponechány ve sklizňové jámě nebo přesazeny kousek vedle

-          Yam byl skladován celou sezónu, zejména pro hojnost jídla při ceremoniálech

-          specifikace činnosti vedoucí k odstraňování toxinů v cykasových semenech a yamu

-          ačkoliv Aboriginálové nedomestikovali rostliny, domestikovali jejich prostředí

-          například sázení zastiňujících stromů v místě stálých táborů

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře