7.3.2011

4. duben 2011 | 20.39 | | autor: domča

Archeologická data:

artefaktuální aspekt

Určité třídy byly asociovány s L-S a jiné zase se zemědělci

-          mlecí kameny

-          broušené nástroje

-          srpové čepelky

-          motyky

-          keramika

Rozpory:

-          L-S používají mlecí kameny také

-          broušená industrie není jen v neolitu, ale už v mezolitu

0pt;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo1; tab-stops:list 36.0pt">-          srpové čepelky jsou používány v nástrojích se složeným ostřím (složené ostří, srpy mezolitic. původu)

-          keramika používána dlouho před plným zemědělstvím

-          PPNA-PPNB naopak KE neznaly

Mezolitické motyky:

-          Nástroje ke sběru hlíz a kořenů nebo nástroje na předzemědělské obdělávání půdy?

Luk:

-          Na naseknutí tepny a odčerpání krve u Masajů.

Otázka keramiky v Evropě

-          byla zjištěna u L-S komunit v j-v Číně, 7. – 8. tis. BC, u kultury Gomon

-          kultura La Hoguette, 6100-5800 BC, snaha o vysvětlení proč  a jakým způsobem tato nejstarší evropská keramika vznikla

kontextuální aspekt

-          Diskuse nad pojmem sídliště už od 19. st. Považováno za znak sedentismu=zemědělství.

-          U mobilních L-S byla tendence neříkat sídliště, ale tábor či stanice.

-          Mnoho L-S má však stejnou komplexitu archeologického obrazu jako zemědělci.

např.: chata v izraelském Ohalu – patří vyspělým usedlým L-S

          starolineární sídliště v Křeslicích u Prahy – situováno na jediné písečné návěji (duna),

          strarolin. sídliště bylo zachyceno pouze dvakrát a pokaždé na pís. duně

Fenomén dlouhého obdélného domu

-          chtěli se odlišit, negovat svůj dosavadní život

-          společnost demonstrativně zavrhla starý způsob života

kontextuální aspekt: pohřebiště

Skateholm (j. Švédsko) – kostrové pohřebiště i pohřby psů (jedny z prvních pohřbů zvířat v s. Evropě)

pohřbům do země s rituálním obřadem se zřejmě dostávalo jen vybraným jedincům

v Etiopii je mrtvý položen na skálu, ponechán zvěři a osudu a poté příbuzní posbírají pozůstalé kostičky a pohřbí je – každá kultura má jiné tradice

archeobotanika

-          klíčový obor pro identifikaci zemědělství, daleko důležitější než artefaktuální archeologie

-          jde o evidenci specifických zjištění morfologických znaků, genetického materiálu apod.

-          dokáží lépe vykreslit tu společnost

prof. Zohary (izraelský archeobotanik) spoluzakladatel tradice vysoce kvalitní izraelské vědy, zabývající se archeobotanikou

prof. Behre

S. Jacomet

-          Zprvu (H. Hellbaek) byly sledovány otisky rostlinného materiálu na keramice.

-          Po mnoho let studována jen neolitická sídliště PV, nově i epipaleolitická a mezolitická.

-          Nástup  AMS 14C – datování obilek – oprava mýtů značném stáří domestikace některých nalezišť (Wadi Kubannyia, Egypt, datováno 18 ka BC – AMS mnohem mladší data).

-          Klasicky pozorování morfologických změn, nověji struktury souborů, včetně vidliček, klásků, internodií, plušek atd.

Nejstarší domestikované rostliny:

-          ječmen, pšenice jednozrnka, pšenice dvojzrnka

Změny W/D: morfologické, fenotypové, genetické

Až do nejnovější doby velká neznámá – domestika rostlin v oblastech, kde jsou hlavními domestikanty "kořenové – hlízové" rostliny (yam, cassava (naniok), sladké brambory).

Velký pokrok – jemné separace a použití SEM (identifikace kořenů a škrobu) – tropická Afrika, JV Asie (ostrov Sarava) – definováno 10 tis. let staré škrobové zrno

archeobotanika a archeozoologie

Turecko, Irán, Irák (úrodní půlměsíc) – domestikační centrum

Archeozoologie – struktura zvířat na sídlišti

Eneolitické (kultura Cucuteni) sídliště Hoisestí a Fetesti (s-v Rumunsko), kde metrickým způsobem je možno odlišit skupiny individuálních zvířat – větší a menší

Odlišení pohlaví příp. formy: je možno odlišit skupiny samic, samců a praturů

Zvířecí pohřby:

Neolitické sídliště Shillourokambos (Kypr), osídleno od 9. st. BC.

Obecný předpoklad, že kočka byla domestikována až ve starém Egyptě (cca 2000-1900 BC).

První ostatky koček na Kypru až s příchodem člověka.

Kočičí kostra (8 měsíční jedinec) byla nalezena v blízkosti vybaveného hrobu člověka (ca 40 cm od něj).

 Kosti už neobsahovaly kolagen, ani žádné mechanické zásahy.

-          ...

Archeogenetika rostlin

Na poč. 90. let rozsáhlý výzkum v s. částí úrodného půlměsíce, zjišťovali genetickou variabilitu trav.

Přímá identifikace DNA (největší pokroky Iránci). Dvě skupiny: 1. švýcarsko-anglická, 2. Iránci.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře