Čtvrtá přednáška - 24.3. 2011

18. červen 2011 | 23.51 | | autor: lucie

4. ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ODKRYVEM

- u nás kolem 50 organizací, které mohou vykonávat archeologickou činnost

Pravidla
1) nejednotnost odborných pravidel - neexistují jasná pravidla, podle kterých by se archeologové měli chovat vůči investorům
2) absence odborové kontroly a nefunkčnost dosavadních dohod s Akademií věd České republiky
3) netransparentnost činnosti v rámci oboru
4) absence jasných pravidel při stanovování nákladů záchranných archeologických výzkumů
5) absence nezávislého odborného arbitra
6) chápání nezákonného rozkrádání kulturního dědictví v České republice tzv. detektoráři jako volnočasovou aktivitu

Archeologie a etika
Hlavní problémy
- osobní odpovědnost za provedený výzkum
- odhady škod pro soudní řízení
- využití artefaktů v soukromém majetku
- evidence etiky problematického chování
- detektory kovů
- kontrolní archeologie
- manipulace s lidskými ostatky

Etnické kodexy
1) povinností archeologa je využívat všech legálních možností ve prospěch uchování archeologického dědictví
2) v případě nevyhnutelného zničení památky je třeba provádět výzkum v co nejvyšší profesionální kvalitě
3) archeolog se musí vyvarovat jakékoliv činnosti spojené s nelegálním obchodem se starožitnostmi
4) archeolog je povinen upozornit příslušná místa na ohrožení či drancování památek
5) výzkumy nesmí být prováděny bez přiměřené připravenosti a vet zabezpečení uchování dokumentace a nálezů
6) zprávu o výzkumu či projektu je třeba publikovat do 6 měsíců, 10 let je krajní bez autorských práv pro autora výzkumu

Kitov - na youtube - kopání mohyly


Typy terénních výzkumů
- archeologický dohled
- badatelský (systematický) – výzkum neohrožených lokalit
- zjišťovací výzkum
- předstihové výzkumy
- záchranné (nouzové) výzkumy

Etapy terénního výzkumu
- sondáž – rozčlenění ploch do menších – sond
- plošný odkryv – souvislé odkrytí zkoumané plochy

Návrh nového památkového zákona
- status archeologických výzkumů (AV): AV je neziskovou činností, nejedná se o živnost
- oprávnění k AV by měla být odstupňovaná podle personálního i technického vybavení dané instituce
- zavedení průkazů na provádění AV
- badatelské výzkumy – nově budou podléhat schválení ministerstvem kultury (MK)
- elektronická databáze AV – dle návrhu by měla být vedena NPÚ, ArÚ má však k tomu výhrady
- hrazení nákladů AV – nově by měli všichni stavebníci (tj. i stavitelé rodinných domků)
- movité archeolog. nálezy: zůstanou nadále vlastnictvím státu/kraje/obce
- náhrady za škody vzniklé při AV – zcela se ruší
- vznikne archeologická rada jako poradní orgán MK, ale její stanoviska nebudou závazná
- regionální archeologické komise (RAK) – měly by být zřizovány kraji a jejich právní vymezení by mělo být stejné pro všechny. ArU má protinávrh – RAK by měly zřizovat buď lokální pracoviště NPÚ nebo ArÚ.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře