Devátá přednáška

4. březen 2011 | 15.29 | | autor: mistr-bucket

Glauberg

-opevněné sídliště a knížecí pohřby

-v Hessensku (60km od Frankfurtu)

-předmětem výzkumu v 19.století kvůli opevněnému areálu

-osídlení i z vrcholného středověku (neolit-eneolit-bronzová- halštat- latén- středověk)

-opevněná vrcholová plošina i podhradí

-v zadní části kamenné základy středověké brány

-val pochází minimálně z halštatu

-na vrcholku akropole jezírko

-středověká tvrz

-prováděny magnetometrické průzkumy

-příkopy vymezující kultovní areál

-objeveny pozůstatky 2 mohyl

Mohyla č.1 = byla znovu postavena (původní plášť se nedochoval)

= 3 pohřební komory

1)centrální = prázdná

2)hrob č.1 = zapuštěn do podloží

                 = hrob bojovníka (podle výbavy)

                 = meč, štít, kopí, toulec se šípy

                 = zobákovitá konvice

                 = zlatý nákrčník a šperky, spony, bronzové ozdoby, opasek

3)hrob č.2 = daleko chudší výbava než u hrobu č.1

                  = v prosté jámě

                  = konvice s rourkovitou výlevkou

                  = zbraně, železný meč, kopí, opasek, závěsky, ozdoby

                  = podobný hrobu č.1

Mohyla č.2 = menší

                   = pod ní jeden pohřeb

                   = chudší výbava

                   = pravděpodobně bojovník

                   = meč, kopí, opasek, závěsky, spony

-na lokalitě v příkopu u větší mohyly nález sochy bojovníka

            -brnění, štít, "mickeymousý" socha (další v Heidelbergu)

            -mohla původně stát na vrcholku mohyly

            -má podobný nákrčník jako byl v mohyle č.1

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře