Velké schizma

3. leden 2011 | 11.38 | | autor: mistr-bucket

VELKÉ SCHIZMA

- slovo schizma pochází z řeckého slova rozdělení a znamená rozdělení nebo roztržení, obvykle v nějaké organizaci

Schizma v křesťanství

- dějiny církve poskytují asi největší skupinu užití termínu, neboť zde schizma označuje rozdělení v církvi

- velké schizma značí historickou událost – rozdělení západní a východní církve (1054)

Velké schizma

- označuje církevní rozkol mezi křesťanským Východem a Z8padem, který rozdělil církve, které přijaly Chalkedonský koncil

- obvykle se datuje od roku 1054, kdy kardinál Humbert de Silva Candida exkomunikoval konstantinopolského patriarchu a všechny, kteří s ním stejně smýšlejí (tj. v praxi velou východní církev), který v reakci na to vyobcoval konkrétní původce této nespravedlivě uvalené kletby, papežské legáty, ale nikoliv už papeže Lva IX., který je popsal.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře