Zlatá bula sicilská

3. leden 2011 | 11.37 | | autor: mistr-bucket

ZLATÁ BULA SICILSKÁ (25.září 1212)

Zlatá bula sicilská upravovala definitivně vztah českého

krále a českého království k císaři a říši římské. Českému králi přiznáno právo dědičnosti královského titulu, titul říšského arcičísníka a kurfirtská hodnost, opravňující volit římského císaře. Morava se stala nedílnou součástí Českého království, Čechy mohly být udíleny jako léno římskými panovníky jen doma přijatému králi, český král měl navštěvovat říšské sněmy v Norimberku, Bamberku a Merseburku a obesflal říšské korunovační jízdy do Říma.

- soubor tří navzájem provázených listin, jejichž význam v dějinách českého státu procházek významnými proměnami

- Přemyslu Otakarovi I. Ji 25.září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II. Jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji

o říšskou královskou korunu

- název listina je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena

- Fridrich II. Jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království

- sicilský král potvrdil PO I. Královskou hodnost

-jedinečnost zlaté buly bývá spatřována ve skutečnosti, že českému panovníkovu byla královská hodnost přiznána poprvé dědičně

- Fridrich II. dále potvrdil, že udělí odznaky královské znaky každému, kdo bude zvolen v Čechách – tím bylo zachováno právo české šlechty na volbu svého panovníku

- ZBS garantovala vnitřní nezávislost českého státu a zároveň jeho formálním začleněním do Svaté říše římské

http://www.e-stredovek.cz/view.php?cisloclanku=2005083004

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře