Francká říše

14. leden 2011 | 17.50 | | autor: mistr-bucket
› 

FRANCKÁ ŘÍŠE

- do 5.století nevytvářeli Frankové integrovanou politickou jednotku / během 5.století získali postavení králové sálských Franků z dynastie předka Merovea (Merocha) = merovvejská dynastie

Chlodvík (481-511)

- 482 - bitva u Soissons - porazil v Galii správce římské provincie (severní a střední Galie), která přežila pád ZŘŘ, postupně ji pak Frankové získali celou

Merovejci (486-751)

- 486 - poráží Alamany - připojují jejich území

- 496 - přijímají římské křesťanství

- 500 - porážejí Burgundsko = poplatsnost / jejich území připojujá později (530 jsou pod nadvládou Franků)

- 511 - umírá Chlodvík (za jeho nástupců připojeno Burgundsko)

Chlothar I. (558-561)

- nejmladší syn Chlodvíka

- 561 - po jeho smrti rozdělena říše mezi tři syny - Západní část = Austrasie, střední část = Burgundsko, Východní část = Neustrie

- 614 - Chlotharův edikt

- 622 - králem v Austrasii jeho syn Dagobert

Dagobert (629-687)

- za jeho vlády zesílená moc majordómů

- 631 - bitva u Wogastisburgu - Dagobert proti Sámovi, Sámo vítěz

- 639-687 - zesílená moc majordómů

Pipin Heristalský (687-714)

- majordomus Austrasie

- 687 - uznán majordomem a ovládl celou říši

Karel Martel (714-741)

- zvaný Kladivo, byl majordom, připojil některé území, které merovejští králové ztratili

- 732 - vítězí v bitvě u Poiters nad Araby, kteří pronikli až k Loiře (bitva mezi Tours a Poitiers)

- 738 - vytlačil Araby za Pyreneje

Karlovci (751-987)

Pipin III. Krátký (751-768)

- syn Karla Martela

- zavřel posledního merovejce (Chlidericha III.) do kláštera a zmocnil se trůnu za pomoci papeže Štěpána II., jemuž pomohl v boji proti Langobardům, daroval mu tak území kolem Říma, které se později stalo základem církevního státu

Karel Veliký (771-814)

- syn Pipina III.

- 774 - porazil Langobardy - získal tím severní a střední Itálii i vrrchní moc (ochranu) nad papežem - tím vznikl nezávislý církevní stát (Langobaardi od r. 568 v severní Itálii) - Karel Veliký založil Italské království

- frabckou říši rozdělil na hrabství, včele s hrabaty, v pohraničí byli zřizovány místo hrabství "marky" v čele s markrabíny - obsazeny vojáky, kteří říši chránili zvenčí

- 778-806 - válka  s Araby, zložil za Pyrenejemi Španělskou marku (801)

- 788 - si podřídili Bavory, svrhl vévodu Tassila III.

- 791-803 - vyvrátil Arabskou říši

- 795 - vítěí nad Avary, zřízení panonské marky

- 25.12. 800 - v Říme korunován papežem Lvem III. na císaře

- 805 - utočí na Čechy a ukládá placení tributu

- 814 - Karel VEliký umírá v Cáchách

Ludvík Pobožný (814-840)

- syn Karla Velikého

- 841 - bitva u Fontenoy - Lothar poražen bratry Ludvíkem Němcem a Karlem Holým (všichni tři synové Ludvíka Pobožného)

- 843 - Verdunská smlouva - Lothar I. (Itálie s střední Franky s hodností císaře), Karel Holý (západní Franky), Ludvík Němec ( Východní Franky) = smlouva určovala hranice jednotlivých říší

- 842 - štrasburské dohody - svědčé o tom, jak hluboké byly rozdíly mezi V a Z částí říše - skládali je Ludvík Němec a karel Holý ve svém vlastním jazyce (němčina, francouzština - kvůli jazykům jsou tak zvláštní

- byli sepsány kvůli vytvoření aliance proti jejich bratrovi Lotharovi I.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře