Levalloiská technika

1. leden 2011 | 18.01 | | autor: mistr-bucket

Levalloiská technika

Levalloiská technika je způsob výroby kamenné štípané industrie. Název vznikl podle naleziště ve městě Levallois-Perret na severozápadním okraji Paříže.
Tato technika vzniká koncem starého paleolitu na několika místech, typická je však pro střední paleolit. Jejím přínosem je možnost předurčit tvar odštěpu (např. úštěp, hrot,...) ještě před vlastním odbitím. Uvedené produkty se odrážejí z jádra, které má vždy zploštělý průřez, přičemž jedna plocha je jen kontrolní a druhá těžní. Role obou ploch je vzájemně nezaměnitelná. Kontrolní plocha kontroluje obrys jádra a na jejím příčném tvaru příliš nezáleží.
Těžní plocha se však před odbitím každého cílového produktu musí upravit odštěpováním preparačních úštěpů. Výsledkem preparace je pravidelně vyklenutý tvar těžní plochy, podobný želvímu krunýři. Chceme-li oddělit čepel, bude plocha protáhlejší a uprostřed vyšší, pro trojúhelníkový hrot bude mít triangulační tvar nebo bude upravena konvergentními odštěpy. Potom se na hraně jádra jemnou fazetáží upraví úderová ploška, na niž je veden rozhodující úder. Ten na plocho sejme vyklenutou těžní plochu, takže na úštěpu zůstanou distální části negativů preparačních úštěpů. Jádro se poté znovu upravuje a proces se může ještě jednou až třikrát opakovat. Pokud se jádro preparuje po odbití každého cílového odštěpu, hovoříme o metodě lineární, s preferenčním odštěpem. Když se mezi fázemi preparace odbije odštěpů více, jde o metodu rekurentní. Ta může být unipolární (od jedné podstavy) či bipolární (od dvou protilehlých podstav), v ojedinělých případech i centripetální (ze dvou či více neprotilehlých míst na obvodu jádra). Úder se vždy vede kamenným otloukaček přímo na surovinu. Koncepce těžby i úprav je výhradně plošná, vedoucí k neustálému ztenčování jádra. V našich zemích je pravá levalloiská technika vzácná např. některé vrstvy v Bečově, spodní rozizont ve Vydrovicích Ia, vrstva 14 v jeskyni Kůlně aj.
Odkaz na animaci levalloiské techniky:
Literatura:

Oliva, M. 2005 : Civilizace Moravského paleolitu a mezolitu, Brno

Zdroj: http://archeology.cz/?p=279

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře