Přednáška 14. 1.

4. březen 2011 | 15.38 | | autor: petra.k

Slovanské osídlení – Časně Slovanské není v JČ a ZČ; setkáme se s ním ve Stř Německu – Horní a Dolní Podunají – soutok Náby a Dunaje – hranice osídlení u Řezna

-J a Z Čechy – časné osídlení – 2. kolonizační vlna po pádu Sámovy říše – pol. 7. stol.

-časní Slované př. Roztoky u Prahy

-Nitra

-Ostřihom – arcibiskupství pro Uhry

-Magdeburg, Míšeň, Kolín nad Rýnem, Cáchy

-Kopčany – kostel. sv. Margity – několik hrobů s velkomoravskými šperky

                                                  - jednolodní, jediný dodnes stojící velkomoravský kostel

-nemáme hroby velkomoravských panovníků

-nejbohatší hroby velkomoravské doby v Čechách – př. Kolín, Kouřim, Želemky – velkomoravská kněžna

-většina hrobů objevena v 19. stol. – vyrabovány

-hrob v Kolíně nad Labem – 1864 objeven, vyrabován

                                           - rozsáhlá hrobová komora – čtvercová, asi 2,5m

                                           -2 těla – S část hrobu žena, J část muž

                                           -zbraně, bradatice, meč v dřevěné pochvě – mimořádné kvality – snad z císařských dílen

                                           -kování pásů, ostruhy, křížová kování s plastickou výzdobou apod.

                                           -výzdoba svazků v palmech – podobná na kování arcibiskupa Dragona v Řezně – hrob někoho, kdo přijímal spolu s Bořivojem křest?

                                          - gombíky, zlomek závěsku z narvala

                                          -5 nádob – okované vědro oválného tvaru, tepaná miska, 2 skleněné nádoby – pohárek a miska ze zeleného skla – franské

                                           -původně určen za hrob husitského hejtmana z 15. stol.; ve skutečnosti knížecí hrob z 9. stol.

                                           -psal o něm Lutovský

-hroby kolem jezírka Libušínky – česká nobilita 9. stol.

906 – porážka VM Maďary – Čechy – sv. Václav

-2. pol. 10. stol. – expanze Boleslava

-v 10. stol. Nitransko dobyto uherskými panovníky

Zemědělství – 2. pol. 9. a 10. stol.

-pěstování a plodiny stejné jako dřív

-zvyšuje se úloha obilnářství u hradských center, více se objevuje žito (méně náročné) proti prosu – vyčerpaná půda, posun na méně kvalitní pole

-Ibrahim Ibn Jakub hovoří o 2 úrodách – jař a ozim (není vynález 30tileté války)

-poměrně levné obilí – bylo ho dost

-vznikaly specializované sady – šlechtění stromů, vlastní ovocnářství – výrazně stoupá podíl ovoce

-skořápka vlašského ořechu v hrobě na Budči

-víno – podle legend ho šlapal sv. Václav, aby měli na mši

-rozvoj vinařství – často obce začínající na ú – přesídlenecké obce z Uher – Úhřebce?, Úřetice?

-konzumace vepřového a hovězího vyrovnaná

-chov slepic na Budči

-Budeč – kosti sokola – sokolnictví?

Řemesla

-můžeme studovat podle ztracených a poškozených předmětů ze sídlišť, hrobů, dílen

-kovové předměty - drobný šperk, součásti oděvů, kování věder, nože, zbraně, náčiní, nářadí

-jednotlivé osady se z hlediska zpracování kovů snažily být soběstačné – mnoho nálezů strusky

-některé vesnice specializované – výroba lupy a další její distribuce

-strukturalizované obory – hrnčířství – keramika dolčenského typu (J od Brna), šperkařství, zpracování skla – 1. byly přímé importy

-Čechy – šperkařství – nejstarší dílem lidí z VM

-šperkaři z VM uplatnění v Čechách a Bavorsku

-zpracování uhlí

-výrobky z kamene – př. kvalitní rotační mlýn na obilí, kadluby, kamenné přesleny

-v Čechách řemeslná specializace až ve 2. pol. 9. stol. a jen v některých regionech

-zpracování zbraní – různé typy mečů – typu H, P, Y, X – podle tvaru záštity

-závěsy mečů – kování, přezky, řetízky – různé módy

                              -velké válečné nože – 60-70cm

                              -dýky – jednobřité, dvoubřité

                              -břitvy

                              -hroty šípů

                              -nůž – jednoduché železné, damaskované

                                      - s hrotem nebo se střenkou (zavírací)

-nářadí – srpy, ocílky – v 10. stol. mizí

           -tepané nádoby – kónické, válcovité

           -okovy – okované dřevěné nádoby

           -radlice, motyky, kovářské nářadí – nikdy nejsou v hrobech

-oválná vědra od 10. stol.

-damaskovaný nůž z pohřebiště v Lavovičkách – v Čechách jediný

-meče – většinou domácí výrobky z měkkého železa

-šperkařství – venkov – z bronzu, výjimečně stříbrný – imitace kvcalitnějších šperků specializovaných šperkářů z hradišť

                     -importy z VM a poté napodobování

                     -západní vlivy, vlivy z Byzance, orientu, Číny

                     -pohřebiště Stará Kouřim – mnoho variant VM šperků

-po porážce VM se umělecké řemeslo přeneslo do klášterů – 1. příručky technologií výroby šperků – Theophilus Presbyter

-sklářství – výroba doložena na VM, u nás v 9. a 10. stol. import

               -potulní skláři

               -domácí výroba

               -korálky

-kovové, jantarové, ametystové perly – náhrdelníky – specializovaná činnost

-keramika - různé typy

                 -na VM různé specializované dílny, které do okolí produkovaly velké počty keramiky

                -př. lahve s uchy

                 -většina velmi kvalitní jemné zboží točené na rychlorotačním hrnčířském kruhu, velká profilace okrajů (nedá se podle nich datovat, obrovská variabilita)

                 -v Čechách nerovnoměrný vývoj keramiky – Praha, Libice, Litoměřice, Žatec

-kamenictví – stavba chrámů, hrobové desky

-tesařství – krovy, mosty, lodě

-názvy služebních osad prozrazují specializaci vsi – Štítary, Sedlec, Sedlčany apod.

-obchod – importy – sůl, jantar, hedvábí, perly, polodrahokamy (u nás objeveny až později)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře