Románský sloh

29. prosinec 2010 | 17.11 | | autor: mistr-bucket

ROMÁNSKÝ SLOH

Vzniká na území bývalé západořímské říše.
Evropa zahlcena křesťanstvím.

Konec 11. – počátek 13. stol.

Název odvozen od Roma = Řím, protože jako vzor, po technické stránce slouží římské stavby. Středisky byly země západní a jižní Evropy. Kde se navazovalo právě na přežívající antickou kulturu.

Architektura
- vzorem jsou římské stavby
- stavba působí masivně, těžkopádně.
- úsilí o klidnou, důstojnou, elegantní stavbu.

Uplatnění kleneb – křížová, valená. Také kopule nebo plochý strop.
Okna – obloukovitá, malá. Nebo rosety. Jejich velikost dána tíhou, kterou musí nést. Tlak kleneb zachycen pilíři, sloupy. Dělení sloupu na patku, dřík, hlavici.
Materiál – kámen, cihla.

Výzdoba
Reliéfy nad portály (tympanon portálu). Sloup se zdobenou hlavicí. Motiv obloučkového vlysu zdobí římsy stavby.

Druhy staveb
Sakrální architektura – kostely, kláštery, hrady.

Půdorysy
Tvar kříže nebo T. Bazilikay, rotundy.
Bazilika – obdélníkový i složitější půdorys. Jedna až pět lodí.
Transept – příčná loď.
Apsid – půlkruhový výklenek.

Chrám Cluny (Fr.)
Pisa (It.)
Kostel sv. Marka v Benátkách (dostavěn v gotice)

clunypisabenátky

Sochařství
Anonymní tvůrci. Spojení s architekturou. Tympanony portálů.
Náměty: náboženské, rostlinné, živočišné nebo pouze ornamentální.
Postavy strnulé, bez výrazu, schématické. Řazeny vedle sebe beze vztahu k sobě. Nešlo o anatomickou přesnost, ale o vyjádření myšlenky křesťanství. Kolorovány.
Hieratická perspektiva.

Gislebert – výzdoba mnoha kostelů ve Francii.

Malířství
Fresky a knižní malba – strnulost, podřízeny schematičnosti. Pevná lineární kresba.

iluminacefreskaU nás
Pozůstatky hradů. Kostelíky s pevnou věží obraného charakteru.

Rotundy
Rotunda sv. Jiří na řípu. (r. 1126)
Sv. Kateřiny ve Znojmě.
Bazilika sv. Jiří (část pražského hradu)

rotundarotundabazilika

Zdroj: http://umeni.euweb.cz/?id=romansky

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.5 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře